Socialmedicinsk Klinik

Socialmedicinsk Klinik udreder og rådgiver indenfor 3 hovedområder. Det som drejer sig om funktioner og ydelser i relation til lovgivningen om sygedagpenge-, fleksjob- og førtidspensionsområdet, samt socialmedicinsk udredning for personer, der er i job eller nyledige. 

Hovedområderne er:

  • Udarbejdelse af LÆ275
  • Sundhedskoordinatorfunktionen
  • Socialmedicinsk kliniks regionsudredning  

Det er udelukkende jobcenteret, der kan gøre brug af Socialmedicinsk Klinik i forbindelse med sundhedskoordinatorfunktionen og udarbejdelse af LÆ275.

Praktiserende læger, hospitalsafdelinger og fagforeninger kan henvise til udredning under Socialmedicinsk Kliniks regionsudredning.