Sundhedskoordinatorfunktionen

​​I Socialmedicinsk Center varetager vi funktionen som sundhedskoordinatorer, hvor vi dækker alle 29 kommuner i Region Hovedstaden

Sundhedskoordinatoren skal altid deltage, når et jobcenter afholder møde i rehabiliteringsteamet. I Region Hovedstaden er sundhedskoordinatoren altid en læge. Rehabiliteringsteamet er tværfagligt sammensat og sundhedskoordinatoren bidrager med sundhedsfaglig rådgivning. 

Der afholdes ca. 160 rehabiliteringsteammøder om måneden og omkring 40 læger med socialmedicinsk ekspertise dækker opgaven. Forud for møderne screener de sagerne, som aftalt med jobcentrene. Under møderne deltager sundhedskoordinatoren i dialogen med borgerne og mødet afsluttes med en indstilling, der viser, hvad rehabiliteringsteamet anser som bedste løsning for borgeren.
 
Mulighederne for borgeren er:

  • Forslag til jobafklaringsforløb

  • Ressourceforløb

  • Fleksjob

  • Førtidspension

  • Yderligere sagsoplysning​

Sundhedskoordinatoren kan derudover rådgive jobcentret i såkaldte løbende sager. Herved menes sager, der enten har været eller skal forelægges rehabiliteringsteamet. I disse sager kan sundhedskoordinatoren yde sagsbehandler sundhedsfaglig rådgivning om sagens videre gang. 

I de tilfælde, hvor der er behov for yderligere uddybning, er det muligt at rekvirere et lægeskøn udført af en sundhedskoordinator. 

Sager til rehabiliteringsteamet sendes via Mediconnect. 


Redaktør