Udarbejdelse af LÆ275

​Som sagsbehandler i jobcenteret kan du henvise en borger til udredende undersøgelse i Socialmedicinsk Klinik 

En borger kan henvises til Socialmedicinsk Klinik, hvis borgerens sag er under forberedelse til at blive forelagt rehabiliteringsteamet, eller hvis sagen allerede har været forelagt rehabiliteringsteamet. Er man som sagsbehandler i tvivl om sagen kan henvises til Socialmedicinsk Klinik, kan man tage kontakt til Socialmedicinsk Center eller spørge sundhedskoordinatoren fra Socialmedicinsk Center.​

Hvornår er henvisningen relevant

  • når der behov for yderligere vurdering af helbredet i relation til funktionsniveau og skånebehov
  • ved komplekse sager med flere diagnoser og tvivl om hvilke, der påvirker funktionsniveauet
  • når der er symptomer, hvor der ikke er konstateret tilsvarende objektive fund

Mediconnect

En henvisning udarbejdes og sendes til Socialmedicinsk Center via Mediconnect, hvor vi også returnerer udarbejdet LÆ275.

Læs her for flere informationer om henvisningsprocedure

Undersøgelsen

Alle undersøgelser foretages af en socialmedicinsk læge.  Hovedparten af undersøgelserne kan afsluttes efter en enkelt lægeundersøgelse. Det er vores erfaring, at den indledende socialmedicinsk undersøgelse ofte er tilstrækkeligt for en dækkende beskrivelse af sagen, der kan danne grundlag for en arbejdsmarkedsrettet tilgang i den efterfølgende sagsbehandling. Ved behov for yderligere belysning af sagen er der i Socailmedicinsk Klinik mulighed for at inddrage andre faggrupper og specialer; psykiater, psykolog, reumatolog, fysioterapeut og/eller socialfaglig konsulent. 

Forbered borgeren før henvisning 

Borgeren bør inden henvisningen informeres om formålet med undersøgelsen. Følgende informationsskrivelse om Socialmedicinsk Klinik bedes uddelt til borgeren; Information om Socialmedicinsk Klinik.pdf

Visitation

Alle henviste sager visiteres af en overlæge, der tager stilling til, om henvsingen er relevant. Det kan medføre, at en sag tilbagevises til kommunen, men dette sker altid efter kontakt med henviser.
Redaktør