Socialmedicinsk Klinik

​En sagsbehandler i jobcenteret kan henvise en borger til udredende undersøgelse i Socialmedicinsk Klinik 

En borger må kun henvises til Socialmedicinsk Klinik, hvis borgerens sag er under forberedelse til at blive forelagt rehabiliteringsteamet, eller hvis sagen allerede har været forelagt rehabiliteringsteamet. Er man som sagsbehandler i tvivl om sagen kan henvises til Socialmedicinsk Klinik, kan man tage kontakt til Socialmedicinsk Center eller spørge sundhedskoordinatoren fra Socialmedicinsk Center.​

Mediconnect til henvisning

En henvisning udarbejdes og sendes til Socialmedicinsk Center via Mediconnect, hvori vi returnerer udarbejdet LÆ275.

Undersøgelsen

Alle undersøgelser foretages af en socialmedicinsk læge. Hvis der er behov for yderligere undersøgelser kontaktes henvisende sagsbehandler. 
I Socialmedicinsk Center er en tværfaglig udredning muligt ved følgende fagligheder: Psykiater, psykolog, reumatolog, fysioterapeut og/eller socialfaglig konsulent. 

Henvisningens indhold

Henvisningen skal præcisere formål, ønsker og forventninger til undersøgelsen. Praktiske ønsker til mødetid, tolkebehov (sprog og dialekt) og evt. kontaktoplysninger til mentor skal ligeledes fremgå. Vi har behov for adgang til alle relevante sagsakter og et underskrevet samtykke.

Forbered borgeren før henvisning 

Borgeren bør inden henvisningen informeres om kommunens formål med undersøgelsen. Den udsendte Informationsskrivelse om Socialmedicinsk Klinik bedes uddelt til borgeren.

Visitation

Henviste sager visiteres af en seniorlæge i Socialmedinsk Klinik, for at sikre, at  enighed i undersøgelsens relevans, dens omfang og om sagen er tilstrækkeligt oplyst. Henviser skal sikre sig, at kontakt via mail eller telefon er muligt. Tilbagemelding sker hurtigst muligt i form af LÆ275 samt kopi af journal.
Redaktør