LÆ275

​Som sagsbehandler i jobcenteret kan du henvise borgere til udredende undersøgelse i Socialmedicinsk Klinik 

En borger kan henvises til Socialmedicinsk Klinik, hvis borgerens sag er under forberedelse til at blive forelagt rehabiliteringsteamet, eller hvis sagen allerede har været forelagt rehabiliteringsteamet. 

En henvisning udarbejdes og sendes til Socialmedicinsk Center via Mediconnect, hvor vi også returnerer udarbejdede LÆ275-skemaer.

Hvornår er henvisningen relevant

  • når der behov for yderligere vurdering af helbredet i relation til funktionsniveau og skånebehov
  • ved komplekse sager med flere diagnoser og tvivl om hvilke, der påvirker funktionsniveauet
  • når der er symptomer, hvor der ikke er konstateret tilsvarende objektive fund

Er du i tvivl om sagen kan henvises, kan du tage kontakt til Socialmedicinsk Center eller spørge sundhedskoordinatoren fra Socialmedicinsk Center.​​

​Henvisningens indhold

Henvisningen skal præcisere formål, ønsker og forventninger til undersøgelsen. Praktiske ønsker til mødetid, tolkebehov (sprog og dialekt) og evt. kontaktoplysninger til mentor skal ligeledes fremgå. Desuden skal henvisningen indeholder borgers og sagsbehandlers kontaktoplysninger.

​For at vi kan lave vores arbejde ordentligt, kræver det endvidere, at vi får følgende akter:

  • Resumé af borgers forløb og situation.
  • Referat og/eller indstilling fra rehabiliteringsmødet, hvis et sådant har været afholdt, samt forberedelsesplan til rehabiliteringsteammødet, samt navn på deltagende sundhedskoordinator.
  • Relevante sagsakter. Hvis kommunen har mange ældre sagsakter om en kronisk lidelse, bør henviser overveje, om disse sagsakter fortsat har relevans. Der sker oftest en udvikling af sygdomme gennem årene, hvilket betyder, at den helbredsmæssige situation kan være ændret gennem tiden. Vær opmærksom på sideantallet. 

Visitation

Henviste sager visiteres af en overlæge, for at sikre enighed i undersøgelsens relevans, dens omfang og om sagen er tilstrækkeligt oplyst. Det kan medføre, at en sag tilbagevises til kommunen, men dette sker altid efter kontakt med henviser. Henviser skal sikre sig, at kontakt via mail eller telefon er muligt. Tilbagemelding sker hurtigst muligt i form af LÆ275 samt kopi af journal sendt via mediconnect. 

Undersøgelsen

Alle undersøgelser foretages af en socialmedicinsk læge.  Hovedparten af undersøgelserne kan afsluttes efter en enkelt lægeundersøgelse. Det er vores erfaring, at den indledende socialmedicinsk undersøgelse ofte er tilstrækkeligt for en dækkende beskrivelse af sagen, der kan danne grundlag for en arbejdsmarkedsrettet tilgang i den efterfølgende sagsbehandling. Ved behov for yderligere belysning af sagen er der i Socailmedicinsk Klinik mulighed for at inddrage andre faggrupper og specialer; psykiater, psykolog, reumatolog, fysioterapeut og/eller socialfaglig konsulent. 

Forbered borgeren før henvisning 

Det er vigtigt, at borgeren bliver informeret inden henvisningen om formålet med undersøgelsen. Følgende informationsskrivelse om Socialmedicinsk Klinik skal gives til borgeren;
smk_henvisn_info.pdf

Redaktør