Offentlige virksomheder

​Tidlig hjælp til ansatte, der har en sygefraværsproblematik er vigtigt for at sikre arbejdsfastholdelse, og dermed forebygge tab af erhvervsevne. Virksomheder kan købe forskellige ydelser med henblik på at styrke arbejdsfastholdelse for ansatte med funktionsnedsættelse af enten kortere eller længerevarende karakter. Vi tilbyder ligeledes tiltag indenfor forebyggelse af sygefravær til hele eller dele af personalegrupper.