Tværfaglig indsats til arbejdsfastholdelse

Når den ansatte er sygemeldt, kan vi være med til at give rådgive og støtte den ansatte og afdelingen for at sikre en tidligere tilbagevende. Den ansatte får samtidig redskaber til at håndtere sin arbejdssituation med sine helbredsmæssige gener. Målet er at forkorte sygemeldingen ved at skabe holdbare løsninger.
 

​Den individuelle håndholdte indsats, vil på baggrund af en udredning opsætte konkrete indsatsmål. Indsatsen kan i princippet se meget forskellig ud, men vil typisk bestå i de nedenfor beskrevne elementer. Indsatsforløbet aftales for 3 måneder ad gangen fulgt af en tilbagemelding, hvor der kan tages stilling til forlængelse.

Et forløb indeholder:​​​​​

 1. ​En tværfaglig udredning:​
  • Med grundig og fokuseret gennemgang af social- og arbejdshistorie, klinisk lægelig undersøgelse og gennemgang af helbred og sygehistorie. Udredningen skal være til at afdække om der er behov for yderligere behandlingstiltag og afdække funktionsnedsættelsen, samt skånebehov.
  • ​På baggrund af udredningen udarbejdes indsatsplan indeholder kort resume med hvilke funktionsnedsættelser den ansatte har. Ved rundbordssamtale drøftes vores anbefalinger og leder godkender planen.
   ​​
 2. En tværfaglig indsatsplan der kan indeholde flere forskellige elementer:
  • Iværksættelse af relevante justeringer og tilpasninger af arbejdsrytme og opgaver med afholdelse af rundbordssamtaler på arbejdspladsen. Der samarbejdes med arbejdsgiver/jobcenteret.
  • Fysioterapeutisk vejledning om ergonomi, træning samt støtte til håndtering af belastninger
  • Psykoedukation til håndtering af egen situation ved psykolog
  • ​Ansatte får løbende rådgivning af socialfaglig konsulent, læge, fysioterapeut, psykolog og/eller psykiater
 

Forløb:

Ansatte kontaktes indenfor 1 uge mhp. aftale af startdato.


Redaktør