Mulighederne

Vores rådgivning støtter både den ansatte og virksomheden, ved at skabe  dialog og komme med forslag til justeringer, ligesom vi ser på om der er mulighed for at søge støtte via lovgivningen.
Det er muligt at købe konsulentydelser på timebasis eller som indsatsforløb. Vi tilbyder endvidere abonnementsordninger med tværfaglig rådgivning. Vores tværfaglige team er specialiseret i sammenhæng mellem arbejde og helbred, og ikke mindst helbredets betydning for at kunne klare sit arbejde.

Indsats til arbejdsfastholdelse

Vi tilbyder både individuelt- og gruppeforløb indenfor forebyggelse og håndtering af sygefravær.

I de individuelle forløb foretager det tværfaglige team først en udredning, der afdækker den ansattes problemstillinger, herunder om der er behov for behandlingstiltag. Vi vurderer funktionsnedsættelsen og hvilken betydning den har for arbejdet. Udredningen er med til at kvalificere en indsatsplan. 

En indsatsplan kan indeholde flere elementer afhængig af problemstillingen og hvad målet er med indsatsen. Der kan blandt andet tilbydes:

  • En gennemgående koordinator
  • Løbende rådgivning fra speciallæge
  • Ergonomisk vejledning
  • Træning
  • Psykoedukation ved psykolog
  • Psykoterapeutisk samtaleforløb fx i forbindelse med stress
  • Motiverende samtaler med socialfaglig konsulent
  • Deltagelse i møder på arbejdspladsen med anbefalinger til mulige tiltag
  • Ansøge om kompenserende ordninger og/eller §56.

Arbejdsgiver godkender indsatsplanen og ved sagsafslutning fremsendes samlet rapport, indeholdende vurdering af funktionsnedsættelsen i relation til hans/hendes arbejdsevne eller evt. andet relevant fokus.

Forebyggelse

Vi tilbyder ergonomisk vejledning, der gennemgår den ansattes arbejdsstillinger og kan give instruktion i øvelser. 

Under de forskellige ydelser er der nærmere beskrivelse af indhold og målgruppe.

Redaktør