Abonnement

​Dette tilbud henvender sig til virksomheder, der kan se fordelen ved, at enhver leder og ansat kan rette henvendelse direkte til Socialmedicinsk Centers tværfaglige team.
Der er økonomisk gevinst ved at tegne abonnement på tværfaglig rådgivning. Vi finder ofte finder holdbare løsninger, der kan  fastholdele medarbejdere med f.eks. stress eller helbredsproblemer i virksomheden.

Abonnementsy​​delsen omfatter

  • Rådgivning, støtte og praktisk vejledning om arbejdsfastholdelse fra socialfaglige konsulenter, læger og/eller fysioterapeut alt efter situationens karakter. 
  • Formulering af en fælles plan for en holdbar arbejdsmæssig løsning og koordinering af de forskellige involverede aktørers indsatser. 
  • Tilbud om assistance fra socialmedicinsk enheds tværfaglige team ved møder på arbejdspladsen.

Tilkøb til abonnementsydelsen

  • Individuelt tilrettelagt fysisk træning på hold med tæt supervisering af fysioterapeut  + varmtvandsbassin efter behov. 
  • Samtaler med arbejds- og smertepsykolog.

 

 


 
Redaktør