Tværfaglig social- og arbejdsmedicinsk udredning

​Giver et grundigt svar på de væsentligste problemer, arbejds- og funktionsevnen, samt anbefalinger til videre tiltag, både behandling og afklaring

Udredningen foretages af en læge altid superviseret på seniorniveau, en socialfaglig konsulent og der kan inddrages en anden sundhedsfaglig f.eks. psykolog eller fysioterapeut.
 
Indhold af udredning:
  • Indhentning af relevante helbredsoplysninger og sagsakter
  • En grundig og fokuseret gennemgang af social- og arbejdshistorie, ressourcer og barrierer
  •  En grundig klinisk lægelig undersøgelse, gennemgang af helbred, diagnosticering og skånehensyn
  • Mulighed for udredende samtale hos fysioterapeut eller psykolog for at afdække behandlingsbehov og validerer tidligere indsatsforløb
  • Sagen bliver tværfagligt konfereret efter undersøgelserne
  • Orientering til borger om udredningsresultatet ud fra en motiverende tilgang
  • Afslutning med en beskrivelse, konklusion og evt. dialog med sagsbehandler - sendes ligeledes til egen læge
Målgruppe:
Borgere, der har en uafklaret og kompliceret eller kompleks problematik særligt i forhold til arbejdsmarked.

Forløb:
På baggrund af lægelige oplysninger foretages visitering til vurdering af, hvilke fagligheder, der skal gennemføre klinisk undersøgelse. Sagsbehandler godkender planen.
 
​Der kan efter aftale tilkøbes anden lægelig udredning hos vores psykiater eller reumatolog.
 
Redaktør