Speciallægeerklæring

Giver svar på de væsentligste problemer og vurdering af arbejds- og funktionsevnen.

Undersøgelsen gennemføres af læge i sager, hvor der ikke er kompleksitet. Erklæringen bruges til en her og nu vurdering.​

Tilbage til oversigt for Arbejdsfastholdelse og -rehabilitering​

Speciallægeunders​øgelse- og erklæring

Indikationen for speciallægeundersøgelse- og erklæring er typisk ønsket om en diagnostisk- og arbejdsevne afklaring af en veludredt borger, hvor det vurderes at problematikken kan samles, beskrives og vurderes ved en enkeltstående undersøgelse. Ved denne undersøgelse indkaldes borgeren til en lægelig undersøgelse. Undersøgelsen foretages på baggrund af de akter, der foreligger på undersøgelsestidspunktet og der konkluderes umiddelbart på baggrund undersøgelsen (der også indebærer en objektiv lægelig klinisk undersøgelse, hvis det er relevant). Erklæringen vil på baggrund af ovenstående forholde sig specifikt til de spørgsmål, der er rejst af kommunen samt i det omfang det er relevant og muligt forholde sig til følgende:
  • Diagnose/problemforståelse
  •      Behov for yderligere afklaring/udredning
  • Behandlingsmuligheder, +/-
  • Årsag – historie
  • Tidligere/aktuelt funktionsniveau
  • Tidligere/aktuel arbejdsevne herunder skånebehov
  • Ressourcer
  • Barrierer
  • Borgerens egen vurdering og forventning
  • Forslag til plan(indsats, udredning eller behandling)
Der er kun den ene konsultation og der iværksættes ikke yderligere.

 
Redaktør