Tværfaglig social- og arbejdsmedicinsk udredning

​Giver et grundigt svar på de væsentligste problemer, arbejds- og funktionsevnen, samt anbefalinger til videre tiltag, både behandling og afklaring
Udredningen foretages af en læge på seniorniveau, socialfaglig konsulent og kan inddrage en anden sundhedsfaglig f.eks. psykolog eller fysioterapeut.
 
Udredningen indeholder:
  • Indhentning af relevante helbredsoplysninger og sagsakter
  • En grundig og fokuseret gennemgang af social- og arbejdshistorie, ressourcer og barrierer
  • En grundig klinisk lægelig undersøgelse, gennemgang af helbred, diagnosticering og skånehensyn
  • Mulighed for udredende samtale hos fysioterapeut eller psykolog for at afdække behandlingsbehov og validerer tidligere indsatsforløb
  • Sagen bliver tværfagligt konfereret efter undersøgelserne
  • Orientering til forsikringstager om udredningsresultatet indeholdende en motiverende tilgang
  • Afslutning med en beskrivelse, konklusion og evt. dialog med sagsbehandler - sendes ligeledes til egen læge
Målgruppe:
Forsikringstagere, der har en uafklaret og/eller kompliceret problematik særligt i forhold til arbejdsmarked.
 
Forløb:
På baggrund af lægelige oplysninger foretages visitering til vurdering af, hvilke fagligheder, der skal gennemføre klinisk undersøgelse. Sagsbehandler godkender planen.
 
Forsikringstager indkaldes indenfor 1 uge m.h.p. aftale af startdato.
 
Der kan efter aftale tilkøbes anden lægelig udredning hos vores psykiater eller reumatolog. 
Redaktør