Speciallægeerklæring

​Giver svar på de væsentligste problemer og vurdering af arbejds- og funktionsevnen.​
Undersøgelsen gennemføres af læge i sager, hvor der ikke er kompleksitet. Erklæringen bruges til en her og nu vurdering.
 
Undersøgelsen ​Indeholder:
  • Indhentning af relevante helbredsoplysninger og sagsakter
  • En grundig klinisk lægelig undersøgelse, gennemgang af helbred, diagnosticering og skånehensyn
  • Afslutning med en beskrivelse, konklusion og evt. dialog med forsikringsselskabet - sendes ligeledes til egen læge
Målgruppe:
Forsikringstagere hvor der er behov for et samlet billede af nuværende helbredssituation.
 
Forløb:
På baggrund af lægelige oplysninger foretages visitering til vurdering af sagen.
Sagsbehandler godkender planen.
 
Forsikringstager indkaldes indenfor 1 uge med henblik på aftale af samtale. 
 
Redaktør