Ergonomisk arbejdspladsvurdering og afdækning i forhold til kompenserende ordninger

Giver dokumentation til sagsbehandleren og sikrer afdækning af behovet for kompenserende ordninger i overensstemmelse med arbejdsfunktionen. Samtidig får borgeren  ergonomisk rådgivning.

​En vurdering indeholder:

  • Afklaring, på baggrund af de foreliggende akter, om problemstilling er tilstrækkelig udredt - hvis ikke, aftales nærmere vedrørende yderligere udredning
  • Gennemgang af arbejdssituation med et ergonomisk perspektiv ved fysioterapeut i forhold til arbejdsrytme/-vaner
  • Vurdering af omfang og planlægning af rammerne for personlig assistance eller mentor
  • Vurdering og evt. afprøvning af hjælpemidler/arbejdspladsindretning
  • Afsluttende beskrivelse og anbefaling til jobcenter og egen læge
Målgruppe:
Borgere med funktionsnedsættelse, hvor der er tvivl om der er overset kompenserende ordninger og der kan være behov for ergonomisk rådgivning på arbejdspladsen.
 
Forløb:
Arbejdsplads/praktiksted og borger kontaktes indenfor 1 uge. Tidshorisont aftales ved den konkrete opgave.
 
Pris:
Pris 1.100 kr. pr. time ekskl. moms.
 

Eksempel med ergonomisk vejledning:
Sekretær med funktionsnedsættelse pga. følger efter hovedtrauma med særlig kognitive vanskeligheder. Fastholdes med 10 timers personlig assistance, til at skabe overblik, forstå forventninger og bevare struktur på opgaverne.
Redaktør