Tværfaglig indsats til arbejdsfastholdelse

​Når forsikringstager er sygemeldt fra sin arbejdsplads kan vi være med til at give sagsbehandler afklaring på ansættelsesperspektivet og arbejdsevnen. Forsikringstager får samtidig redskaber til at håndtere sin arbejdssituation med sine helbredsmæssige gener. Målet er at forkorte sygemeldingen ved at skabe holdbare løsninger.
Den individuelle håndholdte indsats, vil på baggrund af en udredning opsætte konkrete indsatsmål. Indsatsen kan i princippet se meget forskellig ud, men vil typisk bestå i de nedenfor beskrevne elementer. Indsatsforløbet aftales for 3 måneder ad gangen fulgt af en tilbagemelding, hvor der kan tages stilling til forlængelse.
 
En indsats ​indeholder:

Tværfaglig udredning:​

  • Med grundig og fokuseret gennemgang af social- og arbejdshistorie, klinisk lægelig undersøgelse og gennemgang af helbred og sygehistorie
  • ​​​​På baggrund af udredningen udarbejdes rapport, der indeholder resume, konklusion og indsatsplan, som sagsbehandler godkender

Tværfaglig indsatsplan:​​

  • Iværksættelse af relevante justeringer og tilpasninger af arbejdsrytme og opgaver med afholdelse af rundbordssamtaler på arbejdspladsen. Der samarbejdes med arbejdsgiver/jobcenteret
  • Fysioterapeutisk vejledning om ergonomi, træning samt støtte til håndtering af belastninger
  • Psykoedukation til håndtering af egen situation ved psykolog
  •  Forsikringstager får løbende rådgivning af socialfaglig konsulent, læge, fysioterapeut, psykolog og/eller psykiater

 

Redaktør