Specialiseret mentorforløb

Til forsikringstagere der har behov for at indarbejde nye mestringsstrategier for at kunne klare beskæftigelse.
​Den specialiserede mentor er med til at støtte i de fysiske/psykiske vanskeligheder forsikringstageren har. 

  • SME arbejdspsykolog, fysioterapeut eller socialfaglig konsulent fungerer som mentor afhængig af problemstilling
  • Opgaven defineres ud fra behovet om arbejdsfastholdelse eller som del af plan for tilbagevenden til arbejdsmarkedet gennem ressourceforløb, praktik/løntilskudsjob m.m.
  • Afsluttende notat om betydning for funktionsevne/effekt til Forsikringsselskabet og egen læge.
Målgruppe:
Forsikringstagere der har brug for støtte, sparring eller coaching for at kunne udføre et job.

 
Forløb:
Forsikringstager kontaktes indenfor 1 uge mhp. aftale af første samtale.
Tidshorisont og omfang aftales ved den konkrete opgave. 


Redaktør