Psykologsamtaler

​Giver forsikringstager psykologisk støtte og redskaber til at håndtere sine vanskeligheder med fokus på tilbagevenden til arbejde
Psykologsamtalerne er til forsikringstagere, der har behov for et psykoterapeutisk forløb til f.eks. at håndtere smerter, stress, belastninger, traumer, angst, depression eller til at få nye mestringsstrategier.
De psykoterapeutiske forløb vil være rettet mod den konkrete problematik.
 
Forløbet Indeholder:
  • Visitationssamtale ved psykolog med skriftlig tilbagemelding med vurdering af indsatsplan, hvis forsikringstager ikke først er udredt.
  • Psykologisk samtaler i mestringsstrategier, mindfullness og der kan tilbydes kognitiv psykoterapi, eksempelvis SE-terapi (Somatic Experiencing)
  • Hvis samtaleforløb er relevant aftales op til 10 samtaler. Efter 3 samtaler gives status på effekt og progression

 

 

 

Redaktør