Henvisning, Sted og Kontakt

​Ved henvisning fra​ forsikringsselskab benyttes nedenstående procedure.
​Henvisning sker skriftligt via sikker mail: 
socialmedicinskenhed.bispebjerg-hospital@regionh.dk
I emnefelt noteres: Ny henvisning og navn på borger

Foruden kontaktoplysninger og cpr.nr, beskrives kort nedenstående samt relevante akter sendes til belysning af:
  1. Kort baggrund for sagen, som sagsbehandler kender den.
  2. Hvad er der foretaget af udredninger i forhold til helbred: Hvilke lægelige akter foreligger og hvilke behandlingstiltag er foretaget?
  3.  Socialfaglige oplysninger, herunder forsørgelsesgrundlag.
  4. Hvad ønskes belyst/udredt og hvilke konkrete spørgsmål ønskes besvaret?
  5. Ved ønske om indsats, beskrives konkret, hvilke mål der ønskes.

 
Udredningen foregår på:

Frederiksberg Hospital, Socialmedicinsk Enhed
Nordre Fasanvej 57, vej 8, opgang 2, 2. sal.
2000 Frederiksberg
(Andre steder kan aftales.)
 
Såfremt  der er spørgsmål til en henvisning, kontakt da socialfaglig leder Camilla Vitu.
Tlf. 40 22 78 95 / Mail: camilla.caroline.vitu@regionh.dk​​
Redaktør