Forsikringsselskaber

​I Socialmedicinsk Enhed varetager det tværfaglige team forskellige ydelser indenfor udredning og indsatsforløb for forsikringsmedlemmer, der har en funktionsnedsættelse og som enten er i job eller er ledige. 

Vi tilbyder rådgivning for medlemmer af et forsikringsselskab, der er i risiko for tab af arbejdsevne eller har mistet sit job på grund af helbredsproblemer.

Vi er med til at udrede medlemmer, hvor der er en uklar sammenhæng mellem objektive fund og subjektive klager. Socialmedicinsk Enhed kan kontaktes, når der er behov for en udredning og indsats til at vurdere arbejdsfunktionsevnen.
Ydelserne består af udredninger og indsatser.

Udredninger

Socialmedicinsk Enhed tilbyder en grundig udredning og lægger vægt på:

  • Ingen effektiv indsats uden individuel afklaring af problem, årsag og muligheder
  • Ingen unødvendig udredning
  • Anerkendelse af forsikringstagers udfordringer, og hvordan de kan afhjælpes


Med udredningen får man således en grundig og fokuseret gennemgang af social- og arbejdshistorie, klinisk lægelig undersøgelse og gennemgang af helbred og sygehistorie.

Afhængig af de helbredsmæssige problemer kan der i udredningen gennemføres flere undersøgelser af forskellige sundhedsfaglige medarbejdere: læge, reumatolog, psykiater, psykolog og fysioterapeut efter aftale.

Indsatser

For indsatser gælder det, at Socialmedicinsk Enhed først foretager en udredning for at afdække medlemmets problemstillinger og for at kvalificere indsatsplanen.

En indsatsplan kan indeholde flere elementer afhængig af problemstillingen, og hvad der er målet med indsatsen. Der kan blandt andet tilbydes:

  • Løbende lægefaglig rådgivning
  • Ergonomisk vejledning
  • Træning
  • Psykoedukation ved psykolog
  • Motiverende samtaler med socialfaglig konsulent
  • Deltagelse i møder på arbejdspladsen, hvis borger er i job eller etablering af virksomhedspraktik / løntilskud, herunder justering af arbejdsrytme, tid m.m.


Sagsbehandler godkender indsatsplanen, og hvis der ikke aftales nærmere, vil Socialmedicinsk Enhed afrapportere efter tre måneder på sagens fremdrift, og ved eventuelt behov for forlængelse, indgå en ny indsatsplan, der godkendes af sagsbehandler.

Ved sagens afslutning fremsendes en samlet beskrivelse, som indeholder en vurdering af forsikringstagers funktionsniveau i relation til dennes arbejdsevne eller eventuelt andet relevant fokus.

Redaktør