Psykoedukation

​Giver borger psykologisk støtte og redskaber til at håndtere sine vanskeligheder med fokus på tilbagevenden til arbejde.

Psykologsamtalerne er til borgere, der har behov for et psykoedukationsforløb til f.eks. at håndtere belastninger, traumer, angst, depression eller til at få nye mestringsstrategier.
Forløbet vil være rettet mod den konkrete problematik.
 
Forløbet indeholder:
  •  Visitationssamtale ved psykolog med skriftlig tilbagemelding med vurdering af indsatsplan, hvis borger ikke først er udredt.
  •  Psykologisk samtaler i mestringsstrategier, mindfullness og der kan tilbydes kognitiv psykoterapi, eksempelvis SE-terapi (Somatic Experiencing)
  •  Hvis samtaleforløb er relevant aftales 10 samtaler. Efter 3 samtaler gives status på effekt og progression.
Målgruppe:
Borgere, der er sygemeldte med eller uden ansættelse.​​
Redaktør