​​​​

REHFA - Rehabilitering og Arbejdsfastholdelse

Rehabilitering ​og Arbejdsfastholdelse (REHFA) er en del af Socialmedicinsk Center, der tilbyder specialiserede ydelser inden for udredning​er og ​​​arbejdsfastholdelse​stiltag til offentlige virksomheder. V​ores tværfaglige team er specialiseret i at skabe balance mellem arbejde og helbred.

Specialiseret team med fokus på arbejdsmarkedet

Vi er et tværfagligt team bestående af psykologer, fysioterapeuter, socialfaglige konsulenter og læger med forskellige specialer herunder psykiater. Vi udfører udredning og indsatsforløb med fokus på arbejdsmarkedet med udgangspunkt i den bio-psyko-sociale model. Vi afdækker de problemstillinger, der kan have betydning for at blive fastholdt på arbejde eller vende tilbage til arbejdsmarkedet og kommer med løsningsforslag til, hvordan problemerne kan afhjælpes.  

Målgruppen

Det er muligt at henvise ansatte, der har et job eller er ledige på offentlig ydelse. Der kan være forskellige årsager og mål til at vi bliver inddraget. Det kan være hvis:

 • der er risiko for eller at personen er erhvervstruet.
 • der er behov for udredning og/eller indsats med henblik på arbejdsfastholdelse og vurdering af funktionsevnen. Det kan således enten være som et arbejdsfastholdelsesforløb inden en langtidssygemelding, eller under kontanthjælp, et sygedagpenge-, jobafklarings- eller ressourceforløb.
 • der er uklare sammenhænge mellem objektive fund og subjektive klager.

Tilbud om udredninger

Socialmedicinsk Center tilbyder en grundig udredning ud fra:

 • At en effektiv indsats forudsætter individuel afklaring af problem, årsag og muligheder
 • At der er ingen unødvendig udredning
 • At en anerkendelse af personens udfordringer og hvordan de kan afhjælpes, er en nødvendighed

Afhængig af de helbredsmæssige problemer kan der i udredningen gennemføres flere undersøgelser af forskellige sundhedsfaglige medarbejdere: læge, reumatolog, psykiater, psykolog og/eller fysioterapeut samt af socialfaglig konsulent.

Tilbud om indsatser

Fo​​r indsatser gælder det, at der først foretages en udredning, hvor borgerens problemstillinger afdækkes. På baggrund af denne udarbejdes en kvalificeret indsatsplan.
En indsatsplan kan indeholde flere elementer afhængig af problemstillingen og målet med indsatsen:

 • Løbende rådgivning ved læge
 • Ergonomisk vejledning ved fysioterapeut på arbejdspladsen
 • Individuel træning herunder varmvandsbassin
 • Psykoedukation ved psykolog
 • Motiverende samtaler med socialfaglig konsulent
 • Virksomhedssamarbejde med deltagelse i møder på arbejdspladsen, hvis personen er i job, eller etablering af virksomhedspraktik/løntilskud.
  Det kan f.eks inkludere justering af arbejdsrytme/tid samt få afdækket behovet for kompenserende ordninger.

Ved sagsafslutning fremsendes samlet beskrivelse, indeholdende vurdering af personens funktionsniveau i relation til arbejdsevnen eller eventuelt andet relevant fokus. Til arbejdsgiver beskrives indsatsen fraset helbredsoplysninger. 

Redaktør