Rehabilitering & Arbejdsfastholdelse

Rehabilitering- og Arbejdsfastholdelse (REHFA) er en del af Socialmedicinsk Center, der tilbyder specialiserede ydelser inden for udredninger og arbejdsfastholdelsestiltag til offentlige virksomheder.

Vores tværfaglige team er specialiseret i at skabe balance mellem arbejde og helbred.

​​​

Specialiseret team med fokus på arbejdsmarkedet
Vi er et tværfagligt team bestående af læger herunder psykiater, psykologer, fysioterapeuter og socialfaglige konsulenter, der udfører udredning og indsatsforløb med fokus på arbejdsmarkedet.
Alle fagligheder arbejder ud fra den bio-psyko-sociale model.

Målgruppen
Det er muligt at henvise ansatte, der har et job eller er ledige på offentlig ydelse, og som er karakteriseret ved:

 • At der er risiko for eller at personen er erhvervstruet.
 • At der er behov for udredning og indsats med henblik på arbejdsfastholdelse eller vurdering af funktionsevnen. Det kan således enten være som et arbejdsfastholdelsesforløb inden en langtidssygemelding, eller under kontanthjælp, et sygedagpengeforløb, jobafklaringsforløb eller ressourceforløb.
 • At der er uklare sammenhænge mellem objektive fund og subjektive klager.
Tilbud om udredninger

Socialmedicinsk Center tilbyder en grundig udredning ud fra:

 • At der er ingen effektiv indsats ​​​uden individuel afklaring af problem, årsag og muligheder
 • At der er ingen unødvendig udredning
 • En anerkendelse af personens udfordringer og hvordan de kan afhjælpes

Afhængig af de helbredsmæssige problemer kan der i udredningen gennemføres flere undersøgelser af forskellige sundhedsfaglige medarbejdere: læge, reumatolog, psykiater, psykolog og/eller fysioterapeut.

Tilbud om indsatser
For indsatser gælder det, at der først foretage en udredning, for at afdække borgerens problemstillinger og for at kvalificere indsatsplanen.

En indsatsplan kan indeholde flere elementer afhængig af problemstillingen og hvad målet er med indsatsen:

 • Løbende rådgivning ved læge
 • Ergonomisk vejledning ved fysioterapeut
 • Individuel træning
 • Psykoedukation ved psykolog
 • Motiverende samtaler med socialfaglig konsulent
 • ​Virksomhedssamarbejde ved deltagelse i møder på arbejdspladsen, hvis personen er i job, eller etablering af virksomhedspraktik/løntilskud, herunder justering af arbejdsrytme/tid m.m. og afdække behovet for kompenserende ordninger.
Ved sagsafslutning fremsendes samlet beskrivelse, indeholdende vurdering af personen funktionsniveau i relation til arbejdsevnen eller eventuelt andet relevant fokus. Til arbejdsgiver beskrives indsatsen fraset helbredsoplysninger.
Redaktør