REHFA i 2021

Årets gang i REHFA - Rehabilitering og Arbejdsfastholdelse

Også i år har REHFA fokuseret på afsnittets kerneopgaver: Vi udreder og har indsatsforløb for borgere, der er i job eller er ledige, ligesom vi tilbyder socialmedicinsk, lægelig rådgivning. Vi ​​består af et tværfaglige team af fysioterapeuter, psykologer, socialfaglige konsulenter, socialmediciner, reumatolog og psykiater. Teamet er specialiseret i at afdække borgerens ressourcer og barriere ud fra den bio-psyko-sociale model for derved at rådgive og støtte borgeren i at blive fastholdt på eller vende tilbage til arbejdsmarkedet. Vi har indgående viden om helbredets betydning for funktionsniveauet både privat og arbejdsmæssigt.

IBBIS 2

Vores bidrag i IBBIS 2 med lægelige udredning og fysioterapeutisk indsats for borgere med somotorme lidelser blev afsluttet i udgangen af 2021. I alt blev der inkluderet 15 borgere i indsatsen.

Den endelig evaluering af IBBIS 2 forventes at blive udgivet i 2022.  Det har været spændende at være med i et integreret projekt med Københavns Kommune, hvor faglighederne har kunne mødes samlet på tværs af sektorer og samarbejde om borgeren.

​​P​rojekt IBBIS​ ll omhandler en afprøvning af IBBIS-indsatsen, som består af en integreret beskæftigelsesindsats og understøttende sundhedsindsats, til den samlede gruppe af sygemeldte med stress, angst og depression samt de nye målgrupper personlighedsforstyrrelser og borgere med somatorme (også kaldet funktionelle) lidelser. Kilde: STAR

Læs mere om projektet her; https://star.dk/puljer/2018/vidensbaseret-indsats-for-sygemeldte-med-angst-stress-depression-samt-funktionelle-lidelser/​

​Perspektivet for 2022

Med ønsket om øget fokus på forskning og udviklingsprojekter i Socialmedicinsk Center bliver REHFA nedlagt som selvstændig afdeling pr. 1. februar 2022. Den opbyggede viden og erfaring fra det tværfaglige team vil blive videreført i projektsammenhænge. Der vil være fokus på interventioner, hvor vi kan styrke det tværsektorielle samarbejde for borgere, så der kan opnås arbejdsmarkedstilknytning og udstødelse af arbejdsmarkedet kan undgås. Vi vil fortsat deltage i ROCK-projektet, som er nærmere beskrevet i afsnittet om forskning.Redaktør