Forskning i 2021

​​Corona og udskiftning i medarbejdergruppen har begrænset afsnittets aktiviter i 2021, men flere ph.d-projekter er startet op.​​

​Socialmedicinsk Center er som en forholdsvis ny organisation fortsat under udvikling både driftsmæssigt og forskningsmæssigt. Flere af de ansatte medarbejdere er forskningsaktive inden for det socialmedicinske område, hvor valget af fokusområde er en kombination af personlige interesser og muligheder, men målrettet inden for afdelingens vision og strategi. 

I 2021 er der sket en udskiftning i den samlede forskningsgruppe, idet afdelingens seniorforsker ophørte primo 2021 ligesom den forskningsansvarlige yngre læge. Dette samt coranasituationen har betydet en begrænset mødeaktivitet i løbet af året. To ph.d-studerende er blevet indskrevet og der er gjort forarbejde til indskrivelse af yderligere to i det nye år. 

Kerneområder

Afdelingen har også i 2021 lagt særlig vægt på at styrke forskningen indenfor disse kerneområder, som ligger i tråd med den overordnede forskningsstrategi for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital​​:

  • ​Social ulighed i sundhed.
  • Tværsektorielt samarbejde.
  • Rehabilitering, funktionsniveau og arbejdsevne.
  • Forskning med udgangspunkt i vores dagligdag.
  • Indsatser for fastholdelse eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
  • Metodeudvikling

Aktiviter

I 2021 er der publiceret i alt 4 videnskabelige artikler. Pga. Corona-situationen har det kun i begrænset omfang været muligt at deltage i konferencer nationalt eller internationalt, nogle møder har været afholdt virtuelt. Der har tillige været afholdt færre interne forskningsmøder end vanligt. Der er således afholdt 3 møder i forskningsgruppen og afholdt 5 journal Clubs. Afdelingen deltog også i år med adskillige posters, i alt 8, på Dansk Selskab for Administrativ og Socialmedicins, DASAMS Årsmøde.Redaktør