Center for Voldsramte i 2021

​Vi har i år haft fokus på optimering af arbejdsgange og nedbringelse af ventelisten.

​Hv​​ert år udsættes mange kvinder og mænd for vold parforhold. 2,5% af voksne i Danmark udsættes for psykisk partnervold i løbet af et år. 1,5% udsættes for fysisk partnervold. Herudover forekommer der også vold i andre nære relationer.

Center for Voldsramte hjælper mænd og kvinder, der har oplevet vold i en eller flere nære relationer. Det kan f.eks. være fysisk vold fra forældrene i barndomshjemmet, psykisk vold i et mangeårigt ægteskab, psykisk, fysisk og seksuel vold i et kæresteforhold, eller negativ social kontrol fra nogle gange mange familiemedlemmer.

Udover voldsudsættelse har vores patienter også mange andre belastende oplevelser og livsvilkår, som tilsammen gør, at de har behov for professionel rådgivning, for at kunne komme videre i livet.

Mange har behandlingskrævende psykiske sygdomme og symptomer, som først vil kunne behandles og afhjælpes, når der er fundet hjælp til flere væsentlige sociale problemer. Det kan være problemer i forhold til børn, bolig, økonomi, socialt netværk, tilknytning til studie eller arbejdsmarked, forsat voldsudsættelse, retssager, eller det kan være fysisk sygdom.

Formålet med et forløb i Center for Voldsramte er at få overblik over problemstillinger, så vi på baggrund af socialfaglig og lægefaglig vurdering kan rådgive om, hvor patienten bedst kan få hjælp og behandling, og i hvilken rækkefølge det er hensigtsmæssigt at gribe problemerne an. Vi samarbejder med andre aktører og koordinerer indsatser, hvis det er nødvendigt. Der er tale om mange forskellige aktører, fx praktiserende læger, kommunale sagsbehandlere og krisecentre.

Center for Voldsramte er normeret med 0,8 overlæge, ½ socialrådgiver og ½ sekretær.

Status på 2021 og perspektiver for 2022

Efterspørgslen på forløb i centeret har gennem de sidste par år været langt større end vores kapacitet, hvilket har medført en stadigt voksende venteliste. I 2020 gik vi derfor over til udelukkende at tilbyde telefonsamtaler til nyhenviste patienter, hvor forløb i centeret ellers tidligere har været ved fremmøde. Herved kunne vi hurtigere få startet flere forløb. I det forgangne år har vi arbejdet videre med at nedbringe ventelisten ved at låne ressourcer fra Socialmedicinsk Klinik. Samtidig har vi lukket for nye patienter, mens vi nedbringer ventetiden. Desuden har vi ændret en række interne arbejdsgange, hvilket vil frigive mere tid til vores patienter fremadrettet.

I det kommende år forventer vi at se resultater af vores indsats i forhold til ventelisten, og vi vil fortsætte arbejdet med intern organisering, bemanding, målgruppe og visiteringsgrundlag.

Redaktør