Ledelsen på Socialmedicinsk Center

​Læs om ledelsesstrukturen på Socialmedicinsk Center

Afdelingsledelsen:

​Jan Renneberg
Ledende overlæge
Vakant
Souschef

Driftsledelsesgruppen:

​Vakant
Souschef, ansvarlig for sundhedskoordinatorfunktionen,
personaleleder for afdelingslæger

Dorte Ernst Helsengreen
Ledende lægesekretær, personaleleder for lægesekretærer
​Bernadette Guldager
Personaleleder for uddannelseslæger
​Camilla Vitu
Socialfaglig leder og ansvarlig for arbejdsfastholdelse- og rehabilitering, personaleleder for socialfaglige konsulenter og fysioterapeuter 
​Lilli Kirkeskov
Forskningsansvarlig overlæge
​Birgit Mammen Drews
Overlæge, teamleder, ansvarlig for klinisk funktion
​Trine Rønde Kristensen
Overlæge, leder af Center for Voldsramte
​Lisbeth Nüchel Petersen
Psykiatrisk overlæge
​Hanne Lene Kristensen
Reumatologisk overlæge
​Anders Erreboe
Overlæge, Teamleder, Ansvar for klinisk funktion
​John Bang
Overlæge

Afdelingsledelsen og driftsledelsesgruppen understøttes af afdelingsledelsessekretær Rikke Strandvold Rønn-Jensen og økonom Anne Bang Mølgaard. 

Redaktør