Sundhedskoordinatorfunktionen

​​I Socialmedicinsk Center varetager vi funktionen som sundhedskoordinatorer. Vi dækker alle 29 kommuner i Region Hovedstaden.
Sundhedskoordinatoren skal altid deltage, når et jobcenter afholder møde i rehabiliteringsteamet. I Region Hovedstaden er sundhedskoordinatoren altid en læge. Rehabiliteringsteamet er tværfagligt sammensat og sundhedskoordinatoren bidrager med sundhedsfaglig rådgivning. 
Der afholdes ca. 160 rehabiliteringsteammøder om måneden og omkring 30 læger med socialmedicinsk ekspertise dækker opgaven. Forud for møderne screener de sagerne, som aftalt med jobcentrene. Under møderne deltager sundhedskoordinatoren i dialogen med borgerne og mødet afsluttes med en indstilling, der viser, hvad rehabiliteringsteamet anser som bedste løsning for borgeren.
 
Mulighederne for borgeren er:
  • Fleksjob
  • Ressourceforløb
  • Førtidspension
  • Yderligere sagsoplysning​
  • Forslag til jobafklaringsforløb
Sundhedskoordinatoren kan derudover rådgive jobcentret i såkaldte løbende sager. Herved menes sager, der enten har været eller skal forelægges rehabiliteringsteamet. I disse sager kan sundhedskoordinatoren yde sagsbehandler sundhedsfaglig rådgivning om sagens videre gang. 

Indsendelsen af sager til sundhedskoordinatorerne sker gennem Mediconnect Proces og koordineres med sekretariatet i Socialmedicinsk Center.
Her kan du læse om arbejdsgangen for et Lægeskøn:


Her kan du læse om skema - 18.2: Sundhedskoordinators udtalelse: 

Redaktør