Psykologbistand

Hvad laver psykologerne:

  • Arbejdsmarkedsrettede psykologiske undersøgelser (neuropsykologiske og personlighedspsykologiske).
  • Arbejdsmarkedsrettede psykologiske vurderinger.
  • Arbejdsmarkedsrettede samtaleforløb.

Hvordan arbejder vi med udredninger:

Udredninger er en fælles betegnelser for undersøgelser og vurderinger. Vi tilbyder neuropsykologiske undersøgelser og personlighedspsykologiske undersøgelser. Disse tager som oftest 3 timer. Vi vælger til tider at dele forløbet op på to dage. Vi anvender relevante test i forhold til afdækning af den psykologiske funktionsevne og herunder også arbejdsevnen. Psykologiske vurderinger indebærer ingen test. De inkluderer et kortere samtaleforløb op til 3 gange med fokus på at afdække specifikke spørgsmål rejst af henviser. Det kan være f.eks. være borgers evne til terapi og forslag til type af psykoterapi. Der afvikles et kortere notat efterfølgende. Som noget nyt tilbyder vi også psykologskøn, hvor vi på baggrund af de foreliggende sagsakter giver en psykologisk vurdering.

Hvordan arbejder vi med samtaleforløb:

Vi anvender kognitiv terapi over for prob­lemstillinger, hvor det umiddelbart vurderes, at borgerens problematik er af sådan en karakter, at den er inden for en overskuelig fremtid kan bedres med en løsningsorienteret tilgang. Ved mere komplekse sager anvendes en kombination af flere terapier herunder kropsterapi og traumeterapi, og igen ved svært komplekse og kroniske tilstande anvender vi metoder, der retter sig mod accept og det at komme overens med sin tilstand. Dette kan f.eks være terapi af eksistentiel karakter.

Hvem kan henvises?

Det er muligt at henvise direkte til psykologiske udredninger og samtaler eller det kan være som led i en tværfaglig udredning. Det er muligt for jobcentre, virksomheder, og forsikringsselskaber at købe psykologbistand

Særlige kompetencer

Psykologer med grundlæggende viden om, hvad psykisk og fysisk sundhed og sygdom gør ved vores arbejdsevne, og hvordan vi kan støtte borgere til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Flere har en sundhedspsykologisk el. revalideringspsykologisk baggrund og besidder hermed et godt kendskab til arbejdsmarkedsområdet og det sociale system. Alle har en bred erfaringsbaggrund med både psykologiske undersøgelser i forhold til arbejdsevne og terapeutiske metoder.

Vi samarbejder dagligt med socialmedicinske læger, psykiatere, fysioterapeuter og socialfaglige konsulenter.

Vi tilstræber, at alle vores psykologer er specialister.

Redaktør