Klinisk Funktion

​En sagsbehandler i et kommunalt jobcenter kan henvise en borger til udredende undersøgelse i Klinisk Funktion. 

En borger må kun henvises til Klinisk Funktion, hvis borgerens sag er under forberedelse til at blive forelagt rehabiliteringsteamet, eller hvis sagen allerede har været forelagt rehabiliteringsteamet. Er man som sagsbehandler i tvivl om sagen kan henvises til Klinisk Funktion, kan man tage kontakt til Socialmedicinsk Enhed eller spørge sundhedskoordinatoren fra Socialmedicinsk Enhed.​

Der e​​​r tre henvisningsmuligheder:

  • ​Almindelig speciallægeundersøgelse
  • Lille tværfaglig udredning: samler borgers funktionsniveau i et smallere tværfagligt perspektiv
  • Stor tværfaglig udredning: indbefatter de nødvendige undersøgelser i et bredere tværfagligt perspektiv
Henvisningen skal præcisere formål, ønsker og forventninger til undersøgelsen. Praktiske ønsker til mødetid, tolkebehov (sprog og dialekt) skal ligeledes fremgå. Klinisk Funktion har behov for adgang til alle relevante sagsakter og et underskrevet samtykke.

Henvisningen udarbejdes og sendes til Socialmedicinsk Enhed via Mediconnect, eller undtagelsesvis ved at udfylde og sende blanketten LÆ 271.

​​​LÆ 271.pdf
 
Borgeren bør inden henvisningen informeres om kommunens formål med undersøgelsen. Den udsendte Informationsskrivelse om Klinisk Funktion bedes uddelt til borgeren.

Henviste sager visiteres af en seniorlæge i Klinisk Funktion, for at sikre, at Klinisk Funktion er enig i undersøgelsens relevans, dens omfang og at sagen er tilstrækkeligt oplyst. Henviser skal sikre sig, at kontakt via mail eller telefon er muligt. Tilbagemelding sker hurtigst muligt i form af LÆ 275 samt kopi af journal.
 
Hvis borger har behov for yderligere undersøgelser sendes kopi af primærjournalen til jobcenteret som orientering.​

Redaktør