Arbejdsfastholdelse og -rehabilitering

Socialmedicinsk Center tilbyder løsning af forskellige opgaver  indenfor udredning og indsatsforløb til både ledige og ansatte, der har en funktionsnedsættelse. 
Vi rådgiver og støtter kommuner indenfor arbejdsfastholdelse (TTA) , sygedagpenge, kontanthjælp, jobafklaringsforløb og ressourceforløb.​

​​​

Det er muligt at henvise borgere, der enten har et job eller er ledige på sygedagpenge eller kontanthjælp, og som er karakteriseret ved:

 • At der er risiko for eller at borgeren har tabt arbejdsevnen.
 • At der er uklare sammenhænge mellem objektive fund og subjektive klager.
 • At der er behov for udredning og indsats til vurdering af funktionsevnen. Det kan enten være som et arbejdsfastholdelsesforløb under et sygedagpengeforløb, jobafklaringsforløb eller ressourceforløb.
Tilbud om udredninger

Socialmedicinsk Center tilbyder en grundig udredning ud fra:

  • At der er ingen effektiv indsats ​​​uden individuel afklaring af problem, årsag og muligheder
  • At der er ingen unødvendig udredning
  • En anerkendelse af borgers udfordringer og hvordan de kan afhjælpes

Afhængig af de helbredsmæssige problemer kan der i udredningen gennemføres flere undersøgelser af forskellige sundhedsfaglige medarbejdere: læge, reumatolog, psykiater, psykolog og/eller fysioterapeut.

Tilbud om indsatser
For indsatser gælder det, at der først foretage en udredning, for at afdække borgerens problemstillinger og for at kvalificere indsatsplanen.

En indsatsplan kan indeholde flere elementer afhængig af problemstillingen og hvad målet er med indsatsen:

 •  ​Løbende rådgivning ved læge
 • Ergonomisk vejledning ved fysioterapeut
 • Individuel træning
 • Psykoedukation ved psykolog
 • Motiverende samtaler med socialfaglig konsulent
 • ​Virksomhedssamarbejde ved deltagelse i møder på arbejdspladsen, hvis borger er i job, eller etablering af virksomhedspraktik/løntilskud, herunder justering af arbejdsrytme/tid m.m. og afdække behovet for kompenserende ordninger.
Sagsbehandleren godkender indsatsplanen og hvis der ikke aftales nærmere vil Socialmedicinsk Center afrapportere efter 3 måneder om fremdriften i sagen og ved eventuelt behov for forlængelse indgår ny indsatsplan, der godkendes af sagsbehandleren.
Ved sagsafslutning fremsendes samlet beskrivelse, indeholdende vurdering af borgers funktionsniveau i relation til arbejdsevnen eller eventuelt andet relevant fokus.
Redaktør