Forskning i Socialmedicinsk Center

​På Socialmedicinsk Center er vi i gang med at opbygge et forskningsmiljø inden for det social- og samfundsmedicinske fagspeciale.

Denne side vil løbende blive opdateret med centerets forskningsstrategi og beskrivelser over igangværende projekter.

´

Forskningsansvarlig i Socialmedicinsk Center: Overlæge, ph.d. Lilli Kirkeskov, ​lilli.kirkeskov@regionh.dk​.