Forskning i Socialmedicinsk Enhed

​På Socialmedicinsk Enhed er vi i gang med at opbygge et forskningsmiljø inden for det social- og samfundsmedicinske fagspeciale.

Denne side vil løbende blive opdateret med enhedens forskningsstrategi og beskrivelser over igangværende projekter. ​

Forskningsansvarlig i Socialmedicinsk Enhed:

Overlæge, ph.d. Lilli Kirkeskov, ​lilli.kirkeskov@regionh.dk​.