Pilotprojekt om funktionelle lidelser

Socialmedicinsk Enhed har - i samarbejde med Liaison Klinikken under Psykiatrisk Center København - iværksat et pilotprojekt om, hvordan man smartest muligt screener udvalgte borgere for funktionelle lidelser. 

Funktionelle lidelser anvendes som en samlebetegnelse for lidelser, der er kendetegnet ved vedholdende fysiske symptomer, der ikke er forklaret ved anden sygdom, og som påvirker funktionsevne og livskvalitet i væsentlig grad. Funktionelle lidelser er kendetegnet ved tilstande, der er svære at passe ind i det traditionelle sygdomsbillede.

Patienter med funktionel lidelse føler sig ofte dårligt forstået og gennemgår ofte lange udredningsforløb med fejlopfattelser og manglende konklusion - både i sundhedsvæsenet og det kommunale system. Det er uhensigtsmæssigt, idet det kan medvirke til at sygeliggøre patienten yderligere og resultere i kronisk sygdom.

Det er derfor vigtigt, at fange disse personer tidligt i deres sygdomsforløb, så der kan iværksættes en relevant indsats.

Formålet med pilotprojektet er, at afprøve forskellige screeningsmetoder på 60 sygedagpengemodtagere fra to forskellige kommuner, for at belyse, hvordan man mest effektivt og med mindst mulige ressourcer screener sygedagpengemodtagere for funktionel lidelse. 

Pilotprojektet er forberedelsen til et større interventionsprojekt med tværsektorielt samarbejde omkring denne målgruppe og en integreret behandlings- og beskæftigelsesindsats.

Samlet vil projektet kunne bidrage med ny viden om, hvordan vi tidligt identificerer personer med funktionel lidelse, og efterfølgende ny viden om effekten af bedre tværsektorielt arbejde med fokus på både behandlings- og beskæftigelsesindsats. 

Samarbejdet mellem Socialmedicinsk Enhed og Liaison Klinikken er endnu ikke et formelt samarbejde, men pilotprojektet har blandt andet til formål, at klarlægge behovet for dette. 

I forbindelse med pilotprojektet er der tilknyttet en tværgående læge, der leder projektet.


Redaktør