Til fagpersoner

Her kan du læse om arrangementer for fagpersoner og hente materiale, du kan bruge i arbejdet med patienter med funktionelle lidelser. Der vil inden længe blive lagt materiale til læger i almen praksis hér (opdateres)Online fyraftensmøde på CKS
Den 29. september 2020 afholdt Center for Komplekse Symptomer vores første fyraftensmøde. Grundet coronaepidemien gennemførte vi mødet som et online webinar. Fokus var i særdeleshed på vores kommunale samarbejdspartnere, men også flere læger deltog. På billedet underviser en af CKS' fysioterapeuter, mens en psykolog kigger på. 

Her kan du hente den PowerPoint-præsentation, der blev vist til fyraftensmødet den 29. september 2020. Første del er en introduktion til CKS; herefter følger en gennemgang af vores biopsykosociale tilgang med oplæg fra læge, socialfaglig medarbejder, psykolog og fysioterapeut: CKS fyraftensmøde SEP20 (slides).pdfMateriale til privatpraktiserende læger

Inden længe vil du her kunne hente vores materiale til læger i almen praksis, som har patienter med funktionelle lidelser. Materialet vil kunne anvendes til patienter med let til moderat funktionel lidelse i almen praksis samt til patienter med moderat til svær funktionel lidelse, der venter på behandling i CKS. Patienter, der står på venteliste, kan også finde råd og vejledning på denne underside
Redaktør