Om Centret

​Center for Komplekse Symptomer er Region Hovedstadens tilbud til patienter med
komplekse symptomer herunder funktionelle lidelser. Endvidere behandles patienter med helbredsangst. Centret er en del af Socialmedicinsk Center på Frederiksberg hospitalOm Center for Komplekse Symptomer
Center for Komplekse Symptomer er organisatorisk forankret under Socialmedicinsk Center og ligger på Frederiksberg Hospital. Centret behandler patienter med funktionelle lidelser og desuden patienter med helbredsangst. Læs evt. om henvisningsmuligheder her.

Ud over den daglige behandlingsindsats er Center for Komplekse Symptomer i en fortsat udviklingsproces med andre opgaver såsom formidling og samarbejde med praktiserende læger, kommuner og andre lægelige specialer, etablering af registrering, forskning og vidensdeling internt og eksternt både nationalt og internationalt.

Personalet

Personalet er tværfagligt sammensat og består af læger med forskellige specialer, herunder samfundsmedicin, almen medicin, somatik og psykiatri. Desuden psykologer, fysioterapeuter, socialrådgivere og sekretærer. De forskellige personalegrupper samarbejder tæt om patienternes udredning og behandling. Du kan evt. læse mere om vores behandlingstilbud her.

Historien

Center for Komplekse Symptomer blev etableret i 2018/2019 med officiel åbning 1. maj 2019. Liaisonklinikken i Region Hovedstaden, der var placeret i psykiatrien og behandlede patienter med funktionelle lidelser/somatoforme tilstande, blev sammen med Synkopeklinikken for patienter med mulige bivirkninger efter HPV-vaccine integreret i Center for Komplekse Symptomer. Denne etablering af et center i Region Hovedstaden til behandling af funktionelle lidelser er i overensstemmelse med de anbefalinger, der kom fra Sundhedsstyrelsen, og som du kan finde her.

CKS kirsebær 870x300.jpg

Redaktør