Henvisning til Centret

Center for Komplekse Symptomer er et specialiseret ambulant behandlingstilbud, der modtager patienter med funktionelle lidelser og helbredsangst i Region Hovedstaden.Hvem kan henvise?

Patienter kan henvises til centret af:
 • egen læge
 • praktiserende speciallæger
 • læger på hospitalsafdelinger
I henvisningen er det vigtigt at medtage information om:
 • patientens symptombillede
 • patientens funktionsniveau
 • patientens udredningsforløb, inklusiv relevante prøvesvar
Her finder du en fuld beskrivelse af nødvendig information, der skal medsendes (sundhed.dk)

Henvisningsoplysninger

 • Symptomer og sygdomsforløb, herunder varighed og sværhedsgrad.
 • Udredning inkl. parakliniske undersøgelser og eventuel billeddiagnostik.
 • Behandling i praksis, sygehusregi, kommunalt og effekt.
 • Medicinstatus (afhængighedsskabende medicin med kognitiv påvirkning og/eller misbrug udelukker henvisning).
 • Funktionsbeskrivelse og den sociale situation.
 • Motivation for deltagelse ud fra de beskrevne behandlingsprincipper, se forløb i specialist regi.

Eksklusionskriterier

 • Utilstrækkelig eller igangværende udredning og behandling for samme problemstilling andetsteds.
 • Misbrug eller afhængighed af alkohol, stoffer og medicin, der gør at patienten ikke kan indgå i behandlingstilbuddet.
 • Sværere psykiatrisk grundlidelse, fx psykotisk lidelse (skizofreni og skizotypisk sindslidelse), personlighedsforstyrrelse, bipolar affektiv sindslidelse, autismespektrumforstyrrelser, ADHD eller selvmordsrisiko.
 • Patienter der ikke er i stand til at samarbejde om det ambulante behandlingstilbud. 

Målgruppe - funktionelle lidelser

 • voksne færdigudredte patienter med vedholdende fysiske symptomer, som ikke kan forklares bio-medicinsk ved anden påviselig fysisk eller psykisk sygdom
 • symptomerne kan ikke påvises ved blodprøver, røntgenundersøgelser eller andre parakliniske undersøgelser
 • symptomerne påvirker funktionsevne og livskvalitet i væsentlig grad og igennem længere tid
 • funktionelle lidelser indbefatter funktionelle neurologiske tilstande, fx periodisk lammelse, krampeanfald, syns- eller høreudfald, som ikke kan forklares rent biomedicinsk 
 • funktionelle lidelser indbefatter en række specialespecifikke diagnoser (se nedenfor)
 • læs evt. mere om funktionelle lidelser og vores behandlingstilbud her

Specialespecifikke diagnoser under funktionelle lidelser:

Myalgisk Encephalopati (ME), Whiplash Associated Disorders (WAD), Postcommotionelt Syndrom (PCS), Fibromyalgi, Irritable Bowel Syndrome (IBS), Multiple Chemical Sensitivity (MCS), mistanke om bivirkninger efter vaccination (fx HPV-vaccination), somatoforme tilstande, dissociative tilstande.

Målgruppe - helbredsangst

 • voksne patienter med helbredsangst, der karakteriseres som overdreven angst for og vedvarende optagethed af muligheden for at have en eller flere alvorlige navngivne sygdomme
 • symptomerne påvirker funktionsevne og livskvalitet i væsentlig grad, så patienten søger undersøgelse og behandling
 • symptomerne varer ved i minimum 6 måneder
 • læs evt. mere om helbredsangst og vores behandlingstilbud her


Redaktør