Henvisning til Centret

Center for Komplekse Symptomer er et specialiseret ambulant behandlingstilbud, der modtager patienter med funktionelle lidelser og helbredsangst i Region Hovedstaden.Hvem kan henvise?

Patienter kan henvises til centret af:
 • egen læge
 • praktiserende speciallæger
 • læger på hospitalsafdelinger
I henvisningen er det vigtigt at medtage information om:
 • patientens symptombillede
 • patientens funktionsniveau
 • patientens udredningsforløb, inklusiv relevante prøvesvar
Her finder du en fuld beskrivelse af nødvendig information, der skal medsendes (sundhed.dk)

Målgruppe (funktionelle lidelser)

 • voksne færdigudredte patienter med vedholdende fysiske symptomer, som ikke kan forklares bio-medicinsk ved anden påviselig fysisk eller psykisk sygdom
 • symptomerne kan ikke påvises ved blodprøver, røntgenundersøgelser eller andre parakliniske undersøgelser
 • symptomerne påvirker funktionsevne og livskvalitet i væsentlig grad og igennem længere tid
 • funktionelle lidelser indbefatter dissociative tilstande, fx periodisk lammelse, krampeanfald, syns- eller høreudfald, som ikke kan forklares rent biomedicinsk 
 • funktionelle lidelser indbefatter desuden diagnoser som kronisk træthedssyndrom/ME, følger efter piskesmældspåvirkninger, postcommotionelt syndrom, fibromyalgi, irritabel tyktarm, dufte- og overfølsomhedssyndrom samt mistanke om bivirkninger efter vaccination (fx HPV-vaccination)
 • læs evt. mere om funktionelle lidelser og vores behandlingstilbud her

Målgruppe (helbredsangst)

 • voksne patienter med helbredsangst, der karakteriseres som overdreven angst for og vedvarende optagethed af muligheden for at have en eller flere alvorlige navngivne sygdomme
 • symptomerne påvirker funktionsevne og livskvalitet i væsentlig grad, så patienten søger undersøgelse og behandling
 • symptomerne varer ved i minimum 6 måneder
 • læs evt. mere om helbredsangst og vores behandlingstilbud her
Redaktør