Center for Komplekse Symptomer

Center for Komplekse Symptomer er Region Hs tilbud til patienter med komplekse symptomer herunder funktionelle lidelser. Endvidere kan patienter med helbredsangst henvises. Centret er en del af Socialmedicinsk Center på Frederiksberg Hospital

 CORONAVIRUS

Vi ser igen patienter på afdelingen og følger retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen. Du bedes venligst læse forholdsreglerne, som fremgår af indkaldelsen i din e-Boks, og orientere dig på afdelingen, når du møder ind. 
Du må ikke møde op, hvis du har symptomer såsom feber, hoste, synkebesvær eller vejrtrækningsbesvær