Center for Komplekse Symptomer (CKS)

Center for Komplekse Symptomer er Region Hs tilbud til patienter med komplekse symptomer herunder funktionelle lidelser. Endvidere kan patienter med helbredsangst henvises. Centret er en del af Socialmedicinsk Center på Frederiksberg Hospital