Borger

Du kan blive henvist til Socialmedicinsk Enhed på flere måder afhængig af din situation og hvem du samarbejder med. Det kan være fra dit jobcenter, din praktiserende læge, en hospitalsafdeling, din fagforening, dit forsikringsselskab eller din arbejdsplads. Du kan både være i arbejde eller være ledig.

 Fra dit jobcenter under Klinisk Funktion

Du kan blive henvist af​ dit jobcenter, hvis de vurderer, at der er behov for yderligere lægelige udredning i forbindelse med, at du er ved at blive job- og ressourceafklaret. Dette vil foregå under det der kaldes for Klinisk Funktion. Socialmedicinsk Enhed vil her foretage en socialmedicinsk udredning og eventuelt koordinere et videre udredningsforløb.

Fra dit jobcenter, din arbejdsplads eller dit forsikringsselskab

Du kan blive henvist af dit jobcenter, din arbejdsplads eller dit forsikringsselskab i forbindelse med en arbejdsrelateret sag. Er du for eksempel blevet sygemeldt, kan Socialmedicinsk Enhed tilbyde en række pakkeforløb, der kan hjælpe dig med at vende tilbage til dit arbejde. Her kan du komme i kontakt med vores tværfaglige specialistteam, der består af læger, socialfaglige konsulenter, psykiater, psykologer og fysioterapeuter.​

Fra din læge, en hospitalsafdeling eller din fagforening

Du kan blive henvist af din egen læge, andre afdelinger med læger, eller fagforening til en socialmedicinsk udredning. Samarbejdet afhænger af din konkrete situation, om du er ledig eller i job. Vi kan tilbyde rådgivning på din arbejdsplads og samarbejde med din fagforening.​ 

Læs mere om undersøgelsen på Socialmedicinsk Enhed

Klik her

Redaktør