Om Socialmedicinsk Center

Vores primære opgave er at levere sundhedsfaglig rådgivning til Region Hovedstadens 29 kommuner, som sundhedskoordinatorer i kommunernes rehabiliteringsteams og foretage udredninger af borgere, der henvises i Socialmedicinsk Klinik af deres kommune. Disse opgaver udføres i henhold til lovgivningen om sygedagpenge, fleksjob og førtidspension.

Som en regionsfunktion kan praktiserende læger, faglige organisationer og andre hospitalsafdelinger henvise til afdelingen.

Socialmedicinsk Center udfører en række specialiserede opgaver indenfor arbejdsfastholdelse- og rehabilitering for offentlige og private virksomheder.