Om centeret

Centeret varetager flere funktioner og organisatorisk delt op i følgende områder:

- Socialmedicinsk Klinik
- Center for Voldsramte
- Center for Komplekse symptomer
- Socialmedcinsk Rehabilitering og Arbejdsfastholdelse
- Forskning

Her har du mulighed for at læse mere om vores udvikling som center samt få indblik i ledelsesstrukturen.

I årsberetningen finder du information om de forskellige aktiviteter vi varetager for det foregående år.