Ledelsen på Socialmedicinsk Center

​Læs om ledelsesstrukturen på Socialmedicinsk Center.

​Afdelingsledelsen

Sven Viskum
Ledende overlæge

Jan Renneberg
Overlæge, souschef


Driftsledelsesgruppen

Sven Viskum
Ledende overlæge

Jan Renneberg
Overlæge, souschef, ansvarlig for sundhedskoordinatorfunktionen,
personaleleder for afdelingslæger

Susie Andersen
Ledende lægesekretær, personaleleder for lægesekretærer

Bernadette Guldager
Uddannelsesansvarlig overlæge, personaleleder for uddannelseslæger

Camilla Vitu
Socialfaglig leder og ansvarlig for arbejdsfastholdelse- og rehabilitering, personaleleder for socialfaglige konsulenter og fysioterapeuter 

Jo Coolidge
Kvalitetsansvarlig overlæge

Lilli Kirkeskov
Forskningsansvarlig overlæge

Birgit Mammen Drews
Overlæge, ansvarlig for klinisk funktion

Trine Rønde Kristensen
Overlæge, leder af Center for Voldsramte

Lisbeth Nüchel Petersen
Psykiatrisk overlæge

Jytte Dahlstrøm
Psykiatrisk overlæge

Hanne Lene Kristensen
Reumatologisk overlæge

Anders Erreboe
Overlæge, Ansvar for klinisk funktion

John Bang
Overlæge


Afdelingsledelsen og driftsledelsesgruppen understøttes af afdelingsledelsessekretær Rikke Strandvold Rønn-Jensen og økonom Anne Bang Mølgaard. 

Redaktør