Henvisning

​Der er forskellige henvisningprocedurer afhængig af målgruppe og formålet med henvisningen, samt hvor du henviser fra.

Herunder finder du en oversigt, hvor du kan klikke dig direkte ind til den korrekte vejledning.

 Henviser du som:

Sagsbehandler
Læge
Fagforening
Arbejdsgiver

(Vælg den type henvisning du ønsker at foretage fra den kolonne, hvor du henviser fra)

 Den 'gode' henvisning:

For at vi kan forberede os på bedst mulig vis, og for at lette sagsbehandling, anbefaler vi, at du sender os følgende:

  1. Kontaktoplysninger til dig og borgerens kontakt-info, og cpr. nr.
  2. Kort baggrund for sagen, som du kender den.
  3. Hvad er der foretaget af relevante udredninger i forhold til helbred, hvis de er kendte: Hvilke lægelige akter foreligger og hvilke behandlingstiltag er foretaget?
  4.  Socialfaglige oplysninger, herunder forsørgelsesgrundlag.
  5. Hvad ønskes belyst/udredt og hvilke konkrete spørgsmål ønskes besvaret?
  6. Ved ønske om indsats beskrives konkret, hvilke mål der ønskes.

Udredningen foregår på:
Frederiksberg Hospital, Socialmedicinsk Center
Nordre Fasanvej 57, vej 8, opgang 2, 3. sal.
2000 Frederiksberg
(Andre steder kan aftales)