Henvisning til Rehabilitering og Arbejdsfastholdelse

​​Du kan som sagsbehandler i jobcentret henvise til Rehabilitering og Arbejdsfastholdelse

Henvisning sker skriftligt via sikker mail:
rehfa-bispebjerg-frederiksberg-hospitaler@regionh.dk
I emnefelt noteres: Ny henvisning og navn på borger


Foruden kontaktoplysninger og cpr. nr. medsendes en kort beskrivelse af nedenstående og relevante akter medsendes:

  1. Kort baggrund for sagen, som sagsbehandler kender den.
  2. Hvad er der foretaget af udredninger i forhold til helbred: Hvilke lægelige akter foreligger og hvilke behandlingstiltag er foretaget?
  3.  Socialfaglige oplysninger, herunder forsørgelsesgrundlag.
  4. Hvad ønskes belyst/udredt og hvilke konkrete spørgsmål ønskes besvaret?
  5. Ved ønske om indsats beskrives konkret hvilke mål der ønskes.

Har du spørgsmål til en henvisning og hvilke muligheder der er kan du kontakte socialfaglig leder Camilla Vitu, tlf. 40 22 78 95.

Udredningen foregår på:

Frederiksberg Hospital, Socialmedicinsk Center
Nordre Fasanvej 57, vej 8, opgang 2, 3. sal.
2000 Frederiksberg
(Andre steder kan aftales.)

Redaktør