Henvisning fra Fagforeninger

​Fagforeninger kan henvise deres medlemmer til Socialmedicinsk Center, hvis der er risiko for at medlemmets arbejdstilknytning er truet, eller hvis medlemmet er udenfor arbejdsmarkedet og der er behov for at få beskrevet funktionsnedsættelsen.

​Fagforeningernes medlemmer kan henvises til Socialmedicinsk Center, hvis der er risiko for at medlemmets arbejdstilknytning er truet.

For medlemmer i arbejde støtter vi op om arbejdsfastholdelsen gennem rundbordssamtaler samt råd og vejledning vedrørende brug af de kompenserende ordninger, såsom ergonomisk vejledning, anbefaling af hjælpemidler og personlig assistance, hvis det skønnes relevant.

Nyledige kan også henvises, hvis der er behov for udredning i forhold til helbred, sociale forhold eller beskæftigelse. Derudover kan vi foretage en beskrivelse af eventuel funktionsnedsættelse og hvilke skånehensyn, der er i forhold til arbejdsmarkedet, og hvis muligt kommer vi med forslag til en plan for at medlemmet kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet igen.

Du kan ikke henvise medlemmer, der er i jobafklaringsforløb, ressourceforløb eller er ved at blive afklaret til fleksjob eller førtidspension.

Sådan henviser du:

Henvisninger sendes til sikker mail på adressen:
socialmedicinskenhed.bispebjerg-hospital@regionh.dk

I emnefeltet skrives: "Ny henvisning" samt navn på medlemmet.

Foruden kontaktoplysninger og cpr. nr. medsendes en kort beskrivelse af sagen, herunder forsørgelsesgrundlaget og relevante akter. Vedhæft et gyldigt underskrevet samtykke. Følg evt. vejledning om "Den gode henvisning".

Har du spørgsmål om muligheden for at henvise til Socialmedicinsk Center, er du velkommen til at kontakte os på telefon 38 64 98 00 eller på mailadressen socialmedicinskenhed.bispebjerg-hospital@regionh.dk.

Udredningen foregår på:

Frederiksberg Hospital, Socialmedicinsk Center
Nordre Fasanvej 57, vej 8, opgang 2, 3. sal.
2000 Frederiksberg

Redaktør