Henvisning LÆ275

​En sagsbehandler i jobcenteret kan henvise en borger til udredende undersøgelse i Socialmedicinsk Klinik. På baggrund af undersøgelsen udarbejdes LÆ275. 

En henvisning udarbejdes og sendes til Socialmedicinsk Center via Mediconnect. 

En borger må kun henvises til Socialmedicinsk Klinik, hvis borgerens sag er under forberedelse til at blive forelagt rehabiliteringsteamet, eller hvis sagen allerede har været forelagt rehabiliteringsteamet. 

Er man som sagsbehandler i tvivl om sagen kan henvises til Klinisk Funktion, kan man tage kontakt til Socialmedicinsk Center eller spørge sundhedskoordinatoren fra Socialmedicinsk Center.​

Hvilke fagligheder
Alle undersøgelser foretages af en socialmedicinsk læge. Hvis der er behov for yderligere undersøgelser kontaktes henvisende sagsbehandler. 
I Socialmedicinsk Center er en tværfaglig udredning muligt ved følgende fagligheder: Psykiater, psykolog, reumatolog, fysioterapeut og/eller socialfaglig konsulent. 
Henvisningens indhold
Henvisningen skal præcisere formål, ønsker og forventninger til undersøgelsen. Praktiske ønsker til mødetid, tolkebehov (sprog og dialekt) og evt. kontaktoplysninger til mentor skal ligeledes fremgå. Klinisk Funktion har behov for adgang til alle relevante sagsakter og et underskrevet samtykke.
Forbered borgeren før henvisning 
Borgeren bør inden henvisningen informeres om kommunens formål med undersøgelsen. information om Socialmedicinsk Klinik bedes uddelt til borgeren, se evt. pdf i højre side. 
Visitation
Henviste sager visiteres af en seniorlæge i Klinisk Funktion, for at sikre, at Klinisk Funktion er enig i undersøgelsens relevans, dens omfang og at sagen er tilstrækkeligt oplyst. Henviser skal sikre sig, at kontakt via mail eller telefon er muligt. Tilbagemelding sker hurtigst muligt i form af LÆ275 samt kopi af journal.
Redaktør