Henvisning LÆ275

​Som sagsbehandler i jobcenteret kan du henvise en borger til undersøgelse i Socialmedicinsk Klinik.

Du kan henvise til Socialmedicinsk Klinik via Mediconnect


En borger kan henvises til Socialmedicinsk Klinik, hvis borgerens sag er under forberedelse til at blive forelagt rehabiliteringsteamet, eller hvis sagen allerede har været forelagt rehabiliteringsteamet. 

Er du i tvivl om sagen kan henvises, kan du tage kontakt til Socialmedicinsk Center eller spørge sundhedskoordinatoren fra Socialmedicinsk Center.​

Hvilke fagligheder

Alle undersøgelser foretages af en socialmedicinsk læge. Hvis der er behov for yderligere undersøgelser kontaktes henvisende sagsbehandler. 
I Socialmedicinsk Center er en tværfaglig udredning muligt ved følgende fagligheder: Psykiater, psykolog, reumatolog, fysioterapeut og/eller socialfaglig konsulent. 

Henvisningens indhold

Henvisningen skal præcisere formål, ønsker og forventninger til undersøgelsen. Praktiske ønsker til mødetid, tolkebehov (sprog og dialekt) og evt. kontaktoplysninger til mentor skal ligeledes fremgå. Desuden skal henvisningen indeholder borgers og sagsbehandlers kontaktoplysninger.

For at vi kan lave vores arbejde ordentligt, kræver det endvidere, at vi får følgende akter:

  • Resumé af borgers forløb og situation.
  • Referat og/eller indstilling fra rehabiliteringsmødet, hvis et sådant har været afholdt, samt forberedelsesplan til rehabiliteringsteammødet, samt navn på deltagende sundhedskoordinator.
  • Relevante sagsakter. Hvis kommunen har mange ældre sagsakter om en kronisk lidelse, bør henviser overveje, om disse sagsakter fortsat har relevans. Der sker oftest en udvikling af sygdomme gennem årene, hvilket betyder, at den helbredsmæssige situation kan være ændret gennem årene. Vær opmærksom på sideantallet. 
  • En underskrevet samtykkeerklæring således vi kan undersøge, om der findes relevante sagsakter i hospitalernes journalsystem inden undersøgelsen.

Forbered borgeren før henvisning 

Borgeren bør inden henvisningen informeres om formålet med undersøgelsen. information om Socialmedicinsk Klinik bedes uddelt til borgeren, se evt. pdf i højre side. 

Visitation

Henviste sager visiteres af en overlæge, for at sikre enighed i undersøgelsens relevans, dens omfang og om sagen er tilstrækkeligt oplyst. Henviser skal sikre sig, at kontakt via mail eller telefon er muligt. Tilbagemelding sker hurtigst muligt i form af LÆ275 samt kopi af journal sendt via mediconnect.


Redaktør