Henvisning, sted og kontakt

​​Ved henvisning fra jobcenter til Arbejdsfastholdelse og -rehabilitering benyttes nedenstående procedure.

Henvisning sker skriftligt via sikker mail:
rehfa-bispebjerg-frederiksberg-hospitaler@regionh.dk
I emnefelt noteres: Ny henvisning og navn på borger


Foruden kontaktoplysninger og cpr. nr. medsendes en kort beskrivelse af nedenstående og relevante akter medsendes:

  1. Kort baggrund for sagen, som sagsbehandler kender den.
  2. Hvad er der foretaget af udredninger i forhold til helbred: Hvilke lægelige akter foreligger og hvilke behandlingstiltag er foretaget?
  3.  Socialfaglige oplysninger, herunder forsørgelsesgrundlag.
  4. Hvad ønskes belyst/udredt og hvilke konkrete spørgsmål ønskes besvaret?
  5. Ved ønske om indsats beskrives konkret hvilke mål der ønskes.

Udredningen foregår på:
Frederiksberg Hospital, Socialmedicinsk Enhed
Nordre Fasanvej 57, vej 8, opgang 2, 3. sal.
2000 Frederiksberg
(Andre steder kan aftales.)
Redaktør