Undersøgelse

Undersøgelserne i Socialmedicinsk Center er forskellige og afhænger af, hvem der har henvist dig og hvad formålet er. Her har vi samlet de informationer, der er fælles for alle undersøgelser  

lægeforberedersig.jpg

Vi forbereder os til undersøgelsen

Inden du kommer, har vi læst alle de medsendte sagsakter og spørgeskemaet, som du har udfyldt. Det betyder, at vi allerede ved samtalens start har et kendskab til dig.

Det er selvfølgelig vigtigt, at vi sammen får talt om, hvad der har betydning for dig, din situation og dit helbred.

Hvor lang tid tager det og hvem skal du tale med

Undersøgelsen er en 1-2 timers samtale med en læge eller en anden fagperson. Det kan være en socialfaglig konsulent, fysioterapeut eller psykolog, det afhænger af formålet med undersøgelsen.

Du må meget gerne tage en bisidder med til undersøgelsen. Vi bruger videotolk, når det er nødvendigt.

Hvad taler vi om

Der er mange forhold, der har betydning for et menneskes liv og helbred, og derfor spørger vi om mange forskellige ting, som du måske ikke helt forstår meningen med. Et menneskes helbred kan være påvirket af, hvad vi har oplevet eller været udsat for. Samtidigt ved vi, at et dårligt helbred kan påvirke de sociale forhold, som kan betyde, at det er svært at klare et arbejde. Derfor spørger vi dig om din opvækst, skolegang, uddannelse, joberfaringer (tidligere og nuværende), familie, netværk, bolig, økonomi samt eventuelt tidligere og nuværende fysiske og psykiske belastninger. Vi er selvfølgelig også interesseret i dine ønsker for fremtiden.  

Alle, der undersøges her, har helbredsproblemer, og hvis det er en læge du skal tale med, vil dette emne fylde i samtalen. Vi vil tale om dine tidligere og aktuelle helbredsmæssige forhold, hvordan du klarer dem, og hvordan det har betydning for dit hverdagsliv, både privat og i forhold til arbejdslivet.

Vi spørger dig om eventuelle behandlinger, og om der er andre forhold, der har indflydelse på helbredet, som f.eks. rygning og alkohol. 

Fysisk undersøgelse

fysisk undersøgelse.jpg

Efter den indledende samtale laver vi, ved behov, en fysisk undersøgelse, der har fokus på de aktuelle helbredsmæssige problemer.

Undersøgelsens konklusion

Ved undersøgelses slutning fortæller vi dig, hvad vi umiddelbart vurderer, og hvad vi forestiller os, der skal ske efterfølgende. Det kan være, at du skal til flere undersøgelser på afdelingen f.eks. hos psykiater, psykolog eller fysioterapeut – dette er afhængigt af din situation.

Faglig konference

Efter undersøgelsen taler vi om dine vanskeligheder sammen med vores kollager på en tværfaglig konference, hvor der også er læger, fysioterapeuter, psykiater og socialfaglig konsulent tilstede. På den måde sikrer vi, at vi bedst muligt får taget stilling til din samlede situation og kommer med de bedst mulige anbefalinger. Til konferencen besluttes det også, om du skal til flere undersøgelser her i afdelingen.

Efter konferencen orienteres du om planen og om den endelige konklusion af undersøgelsen.

Når dit forløb afsluttes her, vil du, din egen læge og henviser, modtage den endelige vurdering og konklusion, hvis du har givet tilladelse til dette.

reception.jpg

  Venteværelset på 3.sal

Kontakt os her

​Socialmedicinsk Center
Frederiksberg Hospital
Nordre Fasanvej 57
Vej 8, opgang 2, 3. sal
2000 Frederiksberg

Telefon: 38 64 98 00

Adgangsforhold

I bygningen er der elevator og der er ligeledes parkeringsmuligheder på hospitalet. Du skal blot være opmærksom på, at der er visse steder med tidsbegrænset parkering.Redaktør