Undersøgelsen

​En undersøgelse i Socialmedicinsk Center er udformet som en længerevarende samtale med en læge, hvor man taler om dit helbred og kortlægger din sygehistorie og dit samlede sygdomsforløb. Undersøgelsen kan også indeholde en fysisk undersøgelse, hvis der er behov for det.

​Før undersøgelsen
Før selve undersøgelsen har vi læst alle de indhentede sagsakter og oplysningsskemaet, og det betyder, at vi allerede ved undersøgelsens start har et godt kendskab til dine problemstillinger. Vi ved dog af erfaring, at det er vigtigt også at få talt om hvilke forhold, der har betydning for den enkeltes situation og helbredsmæssige udfordringer.

Selve undersøgelsen
Du kan komme til samtale med forskellige fagligheder afhængig af, hvad formålet er med din henvisning.

Vi spørger ind til mange forskellige forhold, fx opvækst, skolegang, uddannelse, arbejdsmarkedserfaringer (tidligere og aktuelle), familie, netværk, bolig, økonomi og eventuelle tidligere og nuværende fysiske og psykiske belastninger. Baggrunden er, at vi ved, at det samlede helbred er påvirket af mange forskellige faktorer. 

De fleste, der henvises hertil, har helbredsmæssige vanskeligheder, som derfor vil fylde meget i undersøgelsen. Vi kommer ind på tidligere og aktuelle helbredsmæssige forhold,  hvordan disse er tacklet, og hvilken betydning de har for hverdagslivet både privat og i forhold til arbejdslivet. Vi vil spørge om behandlingsmæssige tiltag, og om der er andre forhold, der har indflydelse på helbredet, fx rygning og forskellige former for misbrug.

Fysisk undersøgelse
Efter den indledende samtale laver vi en fysisk undersøgelse, der vil være orienteret på de aktuelle problemer.

Afslutningsvis vil vi gennemgå, hvad vi vurderer umiddelbart efter undersøgelsen, og hvad vi forestiller os, der skal ske efterfølgende.

Undersøgelsens konklusion
Alle undersøgelser bliver drøftet tværfagligt på en konference, for at sikre den bedste handleplan. Undervejs i forløbet orienteres den undersøgte om den endelige plan og om den endelige konklusion på undersøgelsen.

Når den endelig konklusion foreligger får henviseren (din samarbejdspartner) den endelige vurdering. Undervejs i forløbet vurderes det, om det er relevant at underrette henviseren om forløbet.

Redaktør