Speciallægeuddannelsen i samfundsmedicin

Vi deltager i uddannelsen af speciallæger i samfundsmedicin, dvs. læger som ønsker at arbejde inden for offentlige og private institutioner, f.eks. ved de socialmedicinske regionale afdelinger, Sundhedsstyrelsen, forvaltninger og internationale organisationer som WHO og andre.

Speciallægeuddannelsen i samfundsmedicin​

Den uddannelsessøgende læge er under supervision ansat i et introduktions- eller i hoveduddannelseforløb sideløbende med en teoretisk uddannelse, jævnfør retningslinjer for speciallægeuddannelsen; www.sst.dk.  

På afdelingen deltager lægen i udarbejdelse af socialmedicinske journaler, lægefaglige konferencer og evt. forskning m.v. Eksternt virker lægen som sundhedskoordinator i de kommunale rehabiliteringsteammøder på jobcentre, med henblik på at sikre borgerens optimale muligheder for at kunne genvinde helbred og forbedre funktionsevnen. Hensigten er at hjælpe udsatte borgere tilbage til arbejdsmarkedet på ordinære forhold eller efter en konkret vurdering f.eks. til ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Redaktør