Klinisk socialmedicin og rehabilitering

Afdeling for Socialmedicin er en universitetsafdeling, hvor medicinstuderende som led i faget Klinisk socialmedicin og rehabilitering deltager i afdelingens virke herunder i ambulatoriefunktionen og i rehabiliteringsteammøder.

Om forløbet

De me​dicinstuderende gennemgår et fokuseret ophold på afdelingen på en uge, hvor de deltager ved et rehabiliteringsteammøde i et kommunalt jobcenter samt skrive journal på en patient og efterfølgende fremlægger denne i plenum.


Redaktør