Vejledninger om skånehensyn

Nogle borgere kan af forskellige grunde have behov for støtte, kompenserende ordninger og individuelle skånehensyn i forhold til deres funktionsevne. Socialmedicinsk Center har udarbejdet et hæfte om dette, som du kan downloade her.

Sundhedsfaglig version:

Vejledningen henvender sig til sundhedsprofessionelle og socialfaglige, der som led i det socialmedicinske arbejde skal opsætte såvel midlertidige som varige skånehensyn for borgere, der af bio-psyko-sociale årsager er udfordret i forhold til jobkrav og funktionsevne.

Vejledningen indeholder således en oversigt over hyppigt forekommende helbredsmæssige udfordringer og dertilhørende forslag til relevante skånehensyn.

Vejledningen indeholder desuden en oversigt over nogle af de mest anvendte lovbestemte kompenserende foranstaltninger, som kommunen kan anvende for at give borgeren de bedste muligheder for at deltage på arbejdsmarkedet samt fungere i hjemmet.

Download som PDF

Kommunal version:

Vejledningen henvender sig til sagsbehandlere og er tiltænkt som hjælp og støtte til at få skitseret konkrete og tydelige skånehensyn, når praktikker skal iværksættes. Vejledningen indeholder en oversigt over hyppigt forekommende helbredsmæssige udfordringer og dertilhørende forslag til relevante skånehensyn.

Download som PDF
Redaktør