​​​

Sundhedsfaglig

Praktiserende læger og hospitalsafdelinger kan henvise patienter, der er erhvervstruet og bosiddende i Region Hovedstaden, til Socialmedicinsk Center

Er din patient erhvervstruet ?

Så er det muligt, at din patient er i målgruppen for udredning og rådgivning i Socialmedicinsk Klinik, Frederiksberg Hospital, Region Hovedstaden.

En socialmedicinsk udredning har til formål at afdække problemstillinger hos den enkelte, som har betydning for evnen til at fungere under private såvel som arbejdsrelaterede forhold. Ud over helbredsproblemer kan den enkeltes livsomstændigheder have betydning for funktionsniveauet, og derfor arbejder vi efter en bio-psyko-social tilgang.

Din patient kan være erhvervstruet, hvis

  • der har været gentagne sygemeldinger, eller sygemeldingen varer længere end forventet

  • der anmodes om en mulighedserklæring eller

  • du eller din patient er bekymret for, om vedkommende kan miste sin tilknytning til arbejdsmarkedet

Vi modtager patienter, som enten fortsat er i arbejde, eller som ganske nyligt er trådt ud af arbejdsmarkedet. Til denne gruppe kan vi tilbyde en tværfaglig udredning rettet mod fastholdelse i erhverv eller genetableret arbejdsmarkedstilknytning. Der kan gennemføres råd og vejledning hos socialfaglig konsulent, en lægelig undersøgelse, ergonomisk gennemgang på arbejdspladsen samt evt. en rundbordssamtale med relevante parter. Hvis der kan peges på kompenserende foranstaltninger, hjælper vi patienten med at oprette kontakt til rette instans.

Det vil sige, at jo hurtigere vi modtager henvisningen, jo bedre muligheder har vi for at støtte patienten i arbejdsfastholdelse.

Formålet er således

  • ​At bidrage til udredning af funktionsevnen og at rådgive borger og en eventuel arbejdsplads omkring arbejdsfastholdelse.

  • At bidrage med anbefalinger til videre foranstaltninger.

  • At involvere de relevante parter for at støtte patienten i at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Sådan henviser du

For praktiserende læger foretages henvisningen som en almindelig henvisning til en hospitalsafdeling. Socialmedicinsk Center kan udsøges ved hjælp af koden: 130982.7 (socmed).

For hospitalsafdelinger i Region Hovedstaden foretages henvisningen i det interne system (Sundhedsplatformen).

Disse patienter er ikke en del af målgruppen:

  • Patienter i jobafklarings- eller ressourceforløb

  • Patienter på kontanthjælp

  • Patienter i flexjob

Disse patienter skal henvises af deres bopælskommune. Er du praktiserende læge, kan du opfordre patientens kommune til at gøre dette. Du kan bruge formularen "Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling" (LÆ 165) til formålet. LÆ165 skal sendes til Jobcenteret i bopælskommunen, ligesom direkte telefonisk kontakt med patientens kommunale sagsbehandler anbefales.​


​​Socialmedicinsk Center samarbejder med relevante parter: jobcentre,  kommune, virksomheder og fagforeninger.​

Redaktør