Fagforeninger

​​Fagforeninger​ kan henvise medlemmer til Socialmedicinsk Center, hvis der er risiko for at medlemmets arbejdstilknytning er truet, eller hvis de er nyledige og der er behov for at få beskrevet funktionsnedsættelsen

Fagforeningernes medlemmer kan henvises til Socialmedicinsk Center, hvis der er risiko for at medlemmets arbejdstilknytning er truet.

For medlemmer i arbejde støtter vi op om arbejdsfastholdelsen gennem rundbordssamtaler samt råd og vejledning vedrørende brug af de kompenserende ordninger, såsom ergonomisk vejledning, anbefaling af hjælpemidler og personlig assistance, hvis det skønnes relevant.

Nyledige kan også henvises, hvis der er behov for udredning i forhold til helbred, sociale forhold eller beskæftigelse.

I vores undersøgelse vurderes funktionsnedsættelsen og hvilke skånehensyn, der er i forhold til arbejdsmarkedet, og hvis muligt kommer vi med forslag til en videre plan.

Du kan dog ikke henvise medlemmer, som er i jobafklaringsforløb, ressourceforløb, til afklaring til fleksjob eller førtidspension. Her kan du kontakte jobcenteret for at medlemmet kan evt. henvises via LÆ275 - Klinisk Funktionsanmodning.

Henvisninger sendes til: socialmedicinskenhed.bispebjerg-hospital@regionh.dk.

Har du spørgsmål om muligheden for at henvise til Socialmedicinsk Center, er du velkommen til at kontakte os: socialmedicinskenhed.bispebjerg-hospital@regionh.dk .


Socialmedicinsk Center samarbejder med relevante parter i udredningsforløbet: praktiserende læge, virksomhed, fagforening og jobcenter.

Redaktør