​​

Nyhedsbrev 2023-1: Ny samarbejdskontrakt

Til jobcentrene i Region Hovedstaden, jobcenterchefer samt mødeledere og faglige koordinatorer

​​Indhold i dette nyhedsbrev:

  • ​Indhold i ny samarbejdskontrakt
  • Kontaktmøder
  • Sagssystem

​Indhold i ny samarbejdskontrakt

​Pr. 1. februar 2023 er der ny samarbejdskontrakt forhandlet på plads. ​Vi mangler endnu at modtage et eksemplar med alle underskrifter i Socialmedicinsk Center. Men jeg vil allerede nu gerne takke for det gode samarbejde der har været herom og jeg mener, at vi med den nye samarbejdskontrakt er kommet langt.

Det vigtigste for Socialmedicinsk Center har været at bevare det gode samarbejde, og samtidig gøre vores planlægning smidigere og mere effektiv - Både for Socialmedicinsk Center, men også for alle jobcentre i Region Hovedstaden.

​Nyt pointsystem

Med den nye samarbejdskontrakt indføres et pointsystem for en sundhedskoordinators arbejdsdag i kommunerne. Det betyder, at der nu skal tælles point, når dagsordenen tilrettelægges. I skemaet herunder ses forholdet mellem ydelser og point.

​Sagstype​

​P​oint:

​Sag vedr. fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, ressourceforløb og førtidspension.
​3
​Jobafklaringssag.
​2,5
​Sygedagpengesag visiteret til kategori 3 sag.
​2
​Genbehandling af sag om ressourceforløb ved ikke på-begyndt beskæftigelsesrettet indsats.
​2

​Sundhedsfaglig sagssparringsag.
​1
​Ret til samtale med sundhedskoordinator ifm. Beskæftigelsesrettet tilbud i ressourceforløb, inkl. skriftlig udtalelse.
​3


​Samtale med sundhedskoordinator inden 3½ år i jobafklaringsforløb.
​3
​​​​​​

Tidligere bestod dagen af 7 sager på dagsordenen samt et antal drøftesager. Desuden kunne yderligere sager blive taget op, så længe sundhedskoordinator var i kommunen. Dette ændres nu.

Fremover kan en dag samlet have op til 23 point, og når det bestilte antal point for dagen er brugt, er sundhedskoordinators aftalte arbejdsdag slut.

Den maksimale længde på arbejdsdagen på 7 timer og 24 minutter inklusiv 30 minutters frokost er uændret.

Pointsystemet indføres fra 1. marts.2023.

​Nyt i forhold til Mediconnect

Indtil nu har dagsordenen primært være styret af hvilken reform, der har været tale om. Dette ændres nu, så det i stedet bliver mødetyper, som kommer til at styre sammensætningen. Det er her, pointtællingen sker.

Alle sager skal lægges i Mediconnect. Bemærk at det fremover også gælder drøftesager, hvilket er nyt.

Vi har haft et godt samarbejde med EGdata, som står bag Mediconnect, og som har lavet pointsammentællingen. Skulle I opleve udfordringer, kan I kon-takte EGdata på følgende mail: support@egki.dk

Socialmedicinsk Center inviterer til kontaktmøder

For at sikre, at vi taler samme sprog i forhold til den nye samarbejdskontrakt, inviterer Socialmedicinsk Center til kontaktmøder. Her vil vi præsentere indholdet af den nye samarbejdskontrakt, tage pulsen på samarbejdet mellem jobcentret og Socialmedicinsk Center og tale om fremtiden. Kontaktmøderne bliver afholdt virtuelt og vil vare ca. 1,5 time.

For tilmelding skal I kontakte Aase Bagger, enten på e-mailadressen rehab.socmed.bispebjerg-frederiksberg-hospitaler@regionh.dk eller på telefon 38 64 98 06.

​​Ideer til et nyt sagssystem?

Flere jobcentre er blevet kontaktet af både EG-data og Schultz angående et nyt kommunikationsprogram mellem kommuner og region. Vi er meget interesserede i at høre, hvad I gør jer af tanker herom, således at vi sammen kan finde det bedste sagssystem til fremtiden.

​​Med venlig hilsen

Jan Renneberg, Cheflæge
Socialmedicinsk Center​​​


 Nyhedsarkiv

Redaktør