Nyhedsbrev 2022-2: Tak for i år

Året 2022 er ved at rinde ud, og Socialmedicinsk Center vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for det gode samarbejde til alle jer i jobcentrene.

​Indledning

​Det har været et år, hvor der blev sat rehabiliteringsmøde rekord - Igen, fristes man til at sige. Hele 2414 rehabiliteringsdage er det blevet til. Til gengæld har vi ikke haft så mange KF-patienter igennem som vi plejer, og vi er begyndt at se en tendens, som vi forventer vil fortsætte ind i 2023.

Her i efteråret har vi afholdt netværksmøder med jobcentrene, og som altid var det en stor fornøjelse. Arbejdsgange og fagligt indhold bliver vendt, og vores nye tiltag med workshop var vi meget tilfredse med. Vi håber, at I har mod på at prøve det af igen til foråret 2023, når vi atter ses til netværksmøderne.

Kontraktstatus

Der arbejdes på fuld styrke med at få udarbejdet en ny kontrakt mellem Socialmedicinsk Center og de 29 jobcentre i Region Hovedst​​​aden. Som altid er det vanskeligt, og især i disse tider, hvor økonomien er stram i de kommunale budgetter. 

Socialmedicinsk Center vil gerne levere den bedst mulige faglige ekspertise og fastholde nuværende serviceniveau - Men det er ikke gratis og det vanskeliggør selvfølgelig forhandlingerne. Vi ser dog positivt på de fremskridt, der er kommet, og håber, at vi snarest har overstået forhandlingerne. 

Herefter regner vi med, at vi tager et møde med hvert enkelt jobcenter og gennemgår aftalen, så vi forstår den ens. Det giver nemlig også ledelsen for Socialmedicinsk Center muligheden for at få vendt hele samarbejdet med det enkelte jobcenter.

Patienttilfredshed

Socialmedicinsk Center arbejder hele tiden på at forbedre og optimere vores patientforløb. I efteråret 2021 blev der udført en spørgeskemaundersøgelse af patienttilfredsheden. Hele 89% af vores patienter var i meget høj grad eller høj grad tilfredse med deres besøg hos os, samlet set. 

Vi er glade for resultatet, men der er plads til forbedring. I løbet af året har vi derfor været i gang med at analysere på, hvorledes vi kan gøre det endnu bedre. Der kan læses meget mere om den høje patienttilfredshed i Socialmedicinsk Center på vores hjemmeside.

Socialmedicinsk Kliniks hjemmeside

Vi er startet på at optimere vores website. Vi håber, at I vil bruge denne til at holde Jer orienteret om evt. ændringer i arbejdsgange mv. Det er samtidig her, I kan finde vejledninger på, hvordan arbejdsgange er, når I introducerer nye medarbejdere hos Jer, som kommer fra andre regioner, eller som er nye i jobcenterverdenen.

Er der noget, som du mener bør ligge på hjemmesiden, så kontakt os endelig. Vi vil gerne se på, om det kan lade sig gøre. Vil du fast modtage vores nyhedsbrev, send da en mail til rehabiliteringssekretariatet.

Henvisninger til klinisk funktion - Hvad skal med?

Når I sender henvisning til klinisk funktion, er det vigtigt, at også de "bløde" informationer videregives. Er der pårørende som skal med? Er der en mentor eller anden person, som gør at patienten bliver bedre i stand til at give fremmøde?

Det er også vigtigt, at der er god kommunikation mellem patient og behandler her i Socialmedicinsk Center. Det er derfor vigtigt, at I angiver sprog samt dialekt, såfremt der er brug for tolk. Der skal også være samtykke fra patienten, før sagen sendes til Socialmedicinsk Center.

Sager til rehabiliteringsmøder

Når en sag lægges på et rehabiliteringsmøde, skal den lægges op under den reform, som den hører til.

18.2 sager

Alle paragraf 18.2 sager, som ønskes besvaret på en rehabiliteringsmødedag, skal jf. aftale lægges i Mediconnect. Sagerne må ikke afleveres i løs papirform, da vi har brug for at dokumentere, hvilke akter sundhedskoordinator er blevet præsenteret for, når vi udarbejder skriftligt materiale.

Det er også muligt at fremsende anmodning om besvarelse af paragraf 18.2 sager til Socialmedicinsk Klinik. Når besvarelsen er lavet, vil den blive lagt på sagen i Mediconnect, så alt er samlet. Er sagen indsendt til Socialmedicinsk Klinik, bliver der herefter fremsendt en faktura.

Opdatering af info-ark til sundhedskoordinator

Når en sundhedskoordinator skal ud til et jobcenter for første gang, enten planlagt eller ved akut sygdom, bruger sundhedskoordinatoren info-arkene til at orientere sig om adgangsforhold, kontaktpersoner og telefonnumre. 

Vi oplever desværre, at disse info-ark ikke altid er helt opd​​aterede, og derfor indeholder forældede oplysninger. Det vil hjælpe os meget, hvis I fast opdaterer og indsender jeres info-ark ved ​årsskifte og lige før sommerferien. Det opdaterede info-ark sendes til rehabiliteringssekretariatet.

2023

Vi ser frem mod det nye år og glæder os til stadig at kunne levere et fagligt højt niveau. Både over for vores patienter i klinisk funktion, men også over for de borgere og sagsbehandlere, som vi møder ude ved rehabiliteringsmøderne.

Endvidere er vores rehabiliteringssekretariat også klar til at assistere Jer, såfremt der skulle opstå problemer. Vi har netop tilført ekstra ressourcer, idet lægesekretær Camilla er kommet til.

Det er også muligt at rekvirere ekstra møder. Som altid er det Aase Bagger, I skal henvende Jer til, såfremt I har brug for flere møder. Alle henvendelser skal ske til rehabiliteringssekretariatet.

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og godt nytår. Socialmedicinsk Center holder lukket fra den 23. december 2022 til den 2. januar 2023 klokken 08:00.​

På gensyn i det nye år.

Jan Renneberg
Cheflæge, Socialmedicinsk Center

Mette Nolde Malling
Ledende overlæge, Socialmedicinsk klinik​


 Nyhedsarkiv

Redaktør